In een dag aan de slag met Road mapping

Tijdens deze training leert u hoe resultaten van horizon scans en scenarioverkenningen of ideeën voor innovatie vertaald kunnen worden naar een samenhangende road map (routekaart) voor alle betrokken partners en stakeholders in een bedrijf, sector of keten.


De training bestaat uit een combinatie van presentaties, discussie en het werken aan een case. Tijdens de training wordt ruim aandacht besteed aan voorbeelden vanuit industrie, zakelijke dienstverlening, kennisinstituten en overheden (ministeries, steden, regio’s) uit binnen- en buitenland.  

Deze opleiding wordt in-company aangeboden. Heeft u daar interesse in? Neem dan contact op met de docent Ben Römgens.

Doelen

  • Inzicht in het proces en hulpmiddelen (technieken) voor het opstellen van diverse soorten road maps. 
  • Inzicht in toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde van diverse soorten road maps. 
  • Inzicht in kritieke succesfactoren voor het opstellen en implementeren van road maps.

Vragen die behandeld worden, zijn:

  • Wat is road mapping?
  • Wat is het doel van road mapping?
  • Wat zijn de resultaten van road mapping?
  • Hoe ziet het proces van road mapping eruit?
  • Wat zijn de kritieke succesfactoren?
  • Wat kunnen we leren van voorbeelden van road maps?

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor managers en consultants die een initiërende of leidinggevende rol met betrekking tot road maps willen vervullen. De cursus is ook geschikt voor mensen die een beter inzicht willen krijgen in de toepassingsmogelijkheden van road maps. Uitgebreide voorkennis en of ervaring is niet vereist.