Skip to content

Implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem bij Wavin

DNV en Wavin werken sinds 2014 samen aan de ontwikkeling en implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor de vestigingen in Europa. Wavin maakt hierbij gebruik van DNV’s International Sustainability Rating System (ISRS). Alle vestigingen voldeden eind 2017 aantoonbaar aan de eisen die door Wavin Corporate HSE zijn vastgesteld. Een mijlpaal waar zowel Wavin als DNV trots op zijn!

Wavin levert moderne en flexibele kunsstof leidingsystemen die van wezenlijk belang zijn voor onder meer drinkwatervoorziening, oppervlakte verwarming en koeling, regen- en stormwateropvang, water en gasdistributie en datacom toepassingen. 

Wavin heeft vestigingen in meer dan 25 landen met meer dan 30 productielocaties. Wavin is sinds 2012 onderdeel van Mexichem, de Latijns Amerikaanse wereldleider in leidingsystemen en petrochemische industrie.

Project

Om het veiligheidsniveau binnen Mexichem te verhogen is aan de verschillende bedrijfsonderdelen opdracht gegeven een veiligheidsmanagementsysteem te implementeren. Wavin is met deze doelstelling aan de slag gegaan en heeft DNV benaderd om ze hierin te begeleiden. 

DNV is gestart met vergroten van de kennis binnen Wavin op het gebied van veiligheid, veiligheidsmanagement in het algemeen en ISRS in het bijzonder door het verzorgen van trainingen. Vervolgens heeft Wavin zogenaamde marketplaces georganiseerd waar vertegenwoordigers van verschillende sites bij elkaar kwamen om specifieke toepassingen af te spreken en te leren van elkaars praktijk. DNV experts hebben hier hun kennis en ervaring ingebracht en ondersteund om de opgedane kennis te vertalen naar concrete en relevante toepassingen. 

DNV heeft vervolgens de vestigingen geholpen ontbrekende delen in hun veiligheidsmanagementsysteem en in de praktijk te ontdekken en in te vullen. Samen met het lokale management en de veiligheidscoordinator zijn gap assessments en rondgangen uitgevoerd en is coaching en begeleiding uitgevoerd. 

Dit heeft ertoe geleid dat Wavin op dit moment beschikt over een centraal globaal managementsysteem dat door de verschillende vestigingen  concreet en specifiek is gemaakt voor de lokale situatie. Maar ook dat er een grote overlap zit tussen de systemen vanwege de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. 

Mijlpaal

Om de implementatie van de verschillende veiligheidsmanagementsystemen te meten voert DNV sinds september 2016 audits uit. Tijdens deze audits wordt beoordeeld of wordt voldaan aan de eisen van het ISRS Workbook. Eind 2017 hebben alle productielocaties van Wavin in Europa hieraan voldaan. De opdracht vanuit Mexichem wordt hiermee ingevuld. 

Dit betekent niet dat Wavin zegt klaar te zein. Om veilig werken verder inhoud te geven wordt gewerkt aan een uitbreiding van de reikwijdte van het veiligheidsmanagementsysteem, de volwassenheid en een integratie met andere duurzaamheidsonderwerpen. 

Over ISRS

ISRS is een toonaangevend systeem dat wordt gebruikt om de volwassenheid van de bedrijfsprocessen van een organisatie te beoordelen, te verbeteren en aan te tonen. Het gebruik van ISRS geeft organisaties en hun stakeholders de zekerheid dat hun activiteiten veilig en duurzaam zijn. 

ISRS vertegenwoordigt meer dan 35 jaar geaccumuleerde kennis en ervaring met beste praktijken op het gebied van veiligheid en duurzaamheidsbeheer. 

De eerste editie werd in 1978 ontwikkeld door Frank Bird, een pionier op het gebied van veiligheidsbeleid en op basis van zijn onderzoek naar de oorzaak van 1,75 miljoen ongevallen. De achtste editie van ISRS werd gelanceerd in 2009. De reikwijdte is verder uitgebreid om organisaties te helpen het procesveiligheidsbeheer te verbeteren, na bezorgdheid van de industrie over de frequentie van zware ongevallen. Meer weten over ISRS? Kijk dan op onze ISRS pagina.