Skip to content

Business Continuity bij Bakker Logistiek

Bakker Logistiek is een van ’s lands grootste logistieke dienstverleners. Dagelijks bevoorraden 475 vrachtwagens de retail en grootverbruik markt met koel- en verswaren. Continuïteit is cruciaal; een storing kan leiden tot productbederf, lege schappen in de winkels en omzetderving door de klant. Om dat te voorkomen, kiest Bakker Logistiek voor ISO 22301, de norm voor Business Continuity Management.

Bakker Logistieks grootste opdrachtgever, Albert Heijn, is de aanjager van het Business Continuity traject. Voor Albert Heijn behoort Bakker Logistiek tot de top 20 van meest risicovolle leveranciers; dat heeft te maken met de versheid van de producten en met de omvang van de productenrange. Als er iets mis gaat, dan gaat het ook écht mis. Albert Heijn stimuleert haar 20 meest risicovolle leveranciers dan ook om risico’s meer beheersbaar te managen. Een gecertificeerd Business Continuity Managementsysteem leek de beste garanties te bieden. Maar daar had geen van de leveranciers nog ervaring mee. Bakker Logistiek koos ervoor om te starten met een nulmeting, ofwel proefaudit.

Proefaudit maakt ingewikkeld traject behapbaar

Bert Holthof, QA Manager bij Bakker Logistiek: ’’Een proefaudit is minder intensief dan een certificeringsaudit, maar het geeft  een goed beeld van de status quo, dachten we. Een soort generale repetitie. DNV bevestigde ons in deze keuze en deed ons een goed  voorstel; we merkten dat DNV snel kan schakelen en dat men meedenkt. Bovendien werd ons een Nederlandstalige auditor aangeboden. Dat is niet evident in deze business.’’

Sjoerd van de Merendonk voerde in augustus de audit uit, de nulmeting van het  Business Continuity Managementsysteem. Twee jaar had Bakker Logistiek uitgetrokken voor de voorbereiding van het systeem. Het omvat uitgewerkte, met de klant afgestemde handelingsplannen, heel concreet; wie is er verantwoordelijk, wie doet er wat en hoe snel zijn we weer productief op een minimum niveau? Bert Holthof: ‘’De audit verliep zoals gehoopt. Van de Merendonk verraste ons met zijn benadering; goed georganiseerd en grondig. Hij bracht aandachtspunten aan de oppervlakte. Tekortkomingen werden helder geformuleerd. De opbrengst is een  goed gedocumenteerde rapportage, die houvast biedt. Deze werkwijze maakt het intensieve traject behapbaar. We zetten nu de puntjes op de i. Zo hebben we de eisen ten aanzien van back ups verscherpt en nog meer geïnvesteerd in noodvoorzieningen, zoals reserve-aggregaten. We voelen ons nu goed voorbereid. Het systeem is realistisch. Dat is belangrijk bij rampscenario’s!’’  In november heeft de certificatie audit plaatsgevonden.

ISO 22301, een norm die niets aan het toeval overlaat.

Business Continuity gaat, gechargeerd, over ver vooruit denken in termen van risico’s. En dan niet over ‘gewone’ risico’s maar over potentiële crises die de bedrijfsvoering kunnen lamleggen. Risicoscenario’s zijn bijvoorbeeld natuurrampen, brand, uitval van Nutsvoorzieningen of ICT, een pandemie of staking. Een Business Continuity Management Systeem helpt bedrijven om de continuïteit en bedreigingen in kaart te brengen en om actieplannen te ontwikkelen die de schade  beperken en het functioneren op een kernniveau beschermen.

Meer lezen over ISO 22301?
Lees verder over ISO 22301 certificering.