Hoe kunnen managementsystemen bijdragen aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen?

Het DNV-klantonderzoek: Are Companies Committed to Sustainability toont echter aan dat het nut van een gestructureerde aanpak erkend wordt door de meerderheid van de respondenten. Meer dan 80% van de respondenten is het volledig of gedeeltelijk mee-eens dat een managementsysteem effectieve ondersteuning biedt bij het nastreven van ESG- en SDG- toezeggingen. 

Voordelen van een managementsysteem 

Wat maakt een managementsysteem waardevol bij het nastreven van duurzaamheid? Gecertificeerde managementsystemen worden veelal geïmplementeerd om te voldoen aan handelverplichtingen of om te verbeteren op een gebied dat cruciaal is voor organisaties. Als de doelen gespecificeerd zijn voor een specifieke kwestie of dimensie van ESG en/of SDG kunnen deze worden beheerd en verbeterd met behulp van het aanverwante managementsysteem. 

Het gebruik van een managementsysteem is ook gunstig gezien de complexiteit van risico’s die organisaties moeten beheren. Als toevoeging op de norm kwaliteit, milieu en veiligheid, zijn er specifieke normen voor anti-omkoping, diversiteit, gelijkheid en inclusie, informatiebeveiliging, bedrijfscontinuïteit. Daardoor kunnen organisaties een geschikte norm selecteren op basis van hun eigen ESG- en/of SDG-ambities. Ook kunnen ze ervoor kiezen om verschillende managementsystemen te integreren voor een globale aanpak. De meeste normen zijn op een vergelijkbare manier opgebouwd en alle andere normen hanteren de Plan-Do-Check-Act (PDCA) structuur. 


Welke aspecten van ESG kunnen normen ondersteunen?


PDCA 

Hoe werkt de PDCA? PDCA biedt structuur biedt om te begrijpen welke problemen beheerd moeten worden. Daarna worden acties geïmplementeerd om deze aan te pakken. Vervolgens wordt er gecontroleerd hoe deze acties hebben gepresteerd. Op basis van deze inzichten worden acties geïmplementeerd ter verbetering, om vervolgens deze cyclus met nieuwe inzichten te herhalen.  

 

Hoe ondersteunen managementsystemen duurzaamheidsambities?


Plan

Onderdeel van het planningsproces zijn: het management van milieubeleid, doelstellingen en KPI’s vaststellen. Deze moeten raakvlakken hebben met geïdentificeerde risico’s en kansen, inclusief vastgestelde toezeggingen voor ESG en/of SDG’s. Ook kan de organisatie de benodigde middelen identificeren om de vastgestelde strategieën en acties op een efficiënte manier uit te voeren. Dit omvat ook het in kaart brengen van de benodigde training en vaardigheden.

Do

In deze fase implementeert de organisatie de geplande acties met betrekking tot milieurisico’s en kansen. Deze acties zouden maatregelen moeten bevatten om de bedrijfsvoering zodanig te beheersen dat wordt voldaan aan de algemene ESG- en/of SDG -doelstellingen van de organisatie. Zo kunnen er operationele controles geïmplementeerd worden om organisaties te helpen bij het verminderen van afval, de uitstoot van broeikasgassen en de inkoop van duurzame materialen te verbeteren.  

Check

Het is essentieel dat organisaties hun milieuprestaties meten en monitoren. Ze moeten controleren in hoeverre geplande doelen en KPI’s zijn behaald. Vanzelfsprekend is deze fase essentieel voor organisaties die onafhankelijk gecertificeerd willen worden. Het is echter ook een fase die organisaties kunnen gebruiken om de benodigde nullijnen vast te stellen, vooruitgang te meten en te toetsen hoe hun milieubeheerprestaties bijdragen aan gerelateerde ESG- en/of SDG-doelen. 

Act

Om de PDCA-cyclus te voltooien, moeten organisaties noodzakelijke correcties uitvoeren om problemen aan te pakken. Deze correcties zijn ingevoerd om herhaling te voorkomen en de prestaties te verbeteren. Als het gaat om een gecertificeerde organisatie, is het verplicht om de non conformities aan te pakken of te corrigeren, zodat de organisatie aan de eisen van het certificaat voldoet. Resultaten van de Act-fase worden teruggekoppeld aan de planfase, waarmee de cyclus wordt voltooid.

DNV kan u ondersteunen in uw stappen richting een duurzamere organisatie. Bekijk hier onze dienstverlening op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Ga terug naar de hoofdpagina van het onderzoek

Klik hier
 

Managementsysteem certificatie

Ontdek ons Managementsysteem Certificatie

 

Self-assessment suite

Bent u er klaar voor?