Business Assurance - Viewpoint

Concurrentievoordeel door veerkracht in de supply chain

Leiders: Impact en best practice

Digital Technology Meeting

Hoe worden de organisaties als toonaangevend beoordeeld op het gebied van supply chain management gedurende de COVID-19-situatie? In ons recente ViewPoint onderzoek dat gaat over concurrentievoordeel door veerkracht in de supply chain, hebben we de 120 organisaties (10% van de totale steekproef) onder de loep genomen die het meest volwassen, veelomvattend en wendbaar zijn in hun aanpak.  

Een grondige aanpak van het risicobeheer in de supply chain

COVID-19 is niet de voornaamste reden voor de volwassen aanpak van het supply chain-risicomanagement van leiders. Maar liefst 59,1% had al een volwassen aanpak, die vandaag de dag licht gestegen is tot 65%. Bovendien onderscheiden leiders zich door het uitvoeren van volledige risicobeoordelingen van hun supply chain. Gemiddeld brengt slechts 26,2% de sub-leveranciers in kaart (vanaf niveau 2), terwijl leiders alle sub-leveranciers opnemen in hun supply chain risicomanagementprogramma's.

Een uitgebreid portfolio van risicobeperkende initiatieven

Leiders identificeren de voornaamste risico's rondom kwaliteit (63,3%), de marktvolatiliteit (63,3%), de pandemie (62,5%) en het tekort aan arbeidskrachten (60,8%). Hoewel ze risico's bij hogere percentages aangeven, hebben de leiders wel een breder scala aan beperkende maatregelen geïmplementeerd. Daarnaast zijn ze in staat om zich snel aan te passen als er veranderingen zijn en blijkt dat ze meer met leveranciers communiceren en controles uitvoeren dan niet-leiders.  Om het risico te verspreiden en de flexibiliteit te waarborgen, hebben de leiders hun leveranciersbestand voornamelijk uitgebreid (52,5%) in plaats van verkleind (9,2%). Totaal 27,5% heeft insourcing voor bepaalde activiteiten geïmplementeerd.   

Verstoringen hebben een negatieve invloed op het bedrijfsleven

Hoewel leiders op de voorgrond van supply chain management staan, melden ze dat hun supply chains door COVID-19 in gelijke of hogere mate zijn getroffen in vergelijking met het gemiddelde. Een totaal van 60,9% van de leiders (vs. 55,8%) heeft te maken gehad met verstoringen in de supply chain. De belangrijkste oorzaken zijn vertragingen in de levering (52,5%) en een verstoorde goederenstroom als gevolg van problemen met de levering/logistiek (46,7%), beperkingen van de internationale handel (37,5%) en een lockdown bij leveranciers (37,5%). De leiders melden ook een lagere omzet (60%) en hogere operationele kosten (55%), deze percentages zijn hoger dan het gemiddelde.  

Remote audits zijn essentieel voor robuuste leveranciersprogramma's

Het contact met leveranciers en de voortzetting van beoordelingen zijn essentieel voor supply chain risicomanagement onder leiders. Tijdens de pandemie hebben zij manieren gevonden om regelmatig in gesprek te blijven. Het aantal remote audits steeg met 25,8% (vs. 15,6% gemiddeld) en de kwalificatie op basis van documenten steeg met 21,7% (vs. 13,9%). De daling van de fysieke audits op locatie voor leiders bedroeg 29,2%, wat deels overeenkomt met de gemiddelde steekproef.  Het is dan ook niet verrassend dat 68,3% (vs. 51,8) van de leiders aangeeft dat remote audits een haalbaar middel zijn om robuuste kwalificatieprogramma's voor leveranciers te waarborgen.  

Een flexibele aanpak om de continuïteit te waarborgen  

Een aanbevolen werkwijze om een crisis aan te pakken is het bekend zijn met de leveranciers, het stellen van prioriteiten en het vergroten van de communicatie en samenwerking. Leiders voldoen aan al deze punten. Daarbij komt nog dat ze flexibeler zijn om de continuïteit te waarborgen. Dit komt door het toestaan van gunstigere doorlooptijden (42,8%) en het herzien van de commerciële voorwaarden voor leveranciers (41,7%). Dit is de dubbele hoeveelheid in vergelijking met het gemiddelde (19,8%).  

COVID-19 vraagt om een snelle afstemming van de strategieën

Slechts 7% van de leiders is niet van plan om hun supply chain strategie in de komende 3 jaar te verbeteren. De veranderingen zullen vooral gericht zijn op het zoeken naar alternatieve leveranciers (80,9%). Gevolgd door een herziening van de aanpak van het voorraadbeheer (55%). Daarnaast zijn leiders van plan om hun bedrijfsstrategie te verbreden (53,3%), digitalisering in te voeren (50%), de kwalificatiecriteria van leveranciers te herzien (47,5%) en de insource-activiteiten te herzien (48,4%).   

De introductie van technologieën op grotere schaal  

De leiders zijn van plan om in de komende 3 jaar meer gebruik te maken van technologieën ter ondersteuning van hun supply chain management. Een bepaald toepassingsgebied is dat van remote audits (57,6%).  Daarnaast streven leiders ook naar meer geavanceerde technologieën zoals Big Data Analytics om de besluitvorming te ondersteunen (48%) en Artificial intelligence (AI) en machinaal leren voor het verkrijgen van meer inzicht (31,6%).  

Een duurzame toeleveringsketen is veerkrachtiger

Meer dan 90% van de leiders is het erover eens dat een duurzame supply chain ook een veerkrachtigere supply chain is. De komende 3 jaar is 62,5% van plan om een strategie voor een duurzame supply chain te implementeren en te communiceren. Meer dan de helft van de leveranciers zal ook informatie over duurzaamheid moeten verstrekken (55%) en in gesprek moeten gaan met hun leveranciers om inzicht te krijgen in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (54,2%).