Veiligheid elektrisch rijden en laden in logistiek en bouw

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Download een kopie

DNV heeft begin 2022 voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) de risico’s onderzocht bij verschillende veiligheidsaspecten van batterij-elektrische voertuigen en mobiele machines (en bijbehorende laadinfrastructuur) in de logistiek en in de bouw. Daarnaast is onderzocht wat de huidige regelgeving en normering is en of dit afdoende is. DNV heeft gebruik gemaakt van internationaal beschikbare literatuur en daarnaast interviews gehouden met sleutelfiguren uit de sectoren en experts.

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de veiligheidsrisico's voor batterij-elektrische voertuigen en mobiele machines in de logistiek en de bouw.