Unibarge eerste bevrachtingskantoor met OHSAS 18001 certificaat

Unibarge heeft als eerste bevrachtingskantoor in de binnenvaartindustrie het OHSAS 18001-certificaat behaald.

Unibarge heeft als eerste bevrachtingskantoor in de binnenvaartindustrie het OHSAS 18001-certificaat behaald. DNV voerde in februari de certificeringsaudit uit en reikte – uit handen van Chris de Back – in maart het certificaat uit op het kantoor van Unibarge te Zwijndrecht. “OHSAS 18001 is voor ons meer dan een certificaat aan de muur. Het helpt ons bij ons streven naar het bereiken van zero incidents”, volgens Alexander Wanders, Fleetmanager van Unibarge.

Gedurende het jaar 2013 heeft Unibarge samen met het in Rotterdam gevestigde adviesbureau Emprove toegewerkt naar het praktisch invullen van de vereisten, dit resulteerde in een succesvolle certificatie door DNV in februari 2014. Unibarge is daarmee het eerste bevrachtingskantoor in het bezit van een OHSAS 18001 certificaat. Tijdens de audit – uitgevoerd door lead auditor Hans Verhoeven van DNV – werden zowel de kantoorprocessen beoordeeld als ook de werkwijze aan boord van enkele voor Unibarge varende tankschepen. Unibarge was eerder al ISO 9001(kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) gecertificeerd, daarnaast voldoet zij aan alle eisen die door de industrie gesteld worden.

Stormachtige groei

Unibarge heeft sinds haar oprichting in 2007 een stormachtige groei doorgemaakt en daarmee een stevige positie verworven in de markt voor het vervoer van blanke en zwarte olieproducten. Momenteel varen er 50 tankschepen onder de vlag van Unibarge, die allen dubbelwandig uitgevoerd zijn en voorzien van de nieuwste technieken.

Sinds de oprichting is er veel geïnvesteerd in het opbouwen van een reputatie als betrouwbare partner voor het vervoer van minerale olieproducten, want zo stelt Alexander Wanders: “Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt verantwoordelijkheden met zich mee naar medewerkers, opdrachtgevers en de maatschappij als geheel”. Daarom kan veiligheid niet aan het toeval worden overgelaten en dienen de gevaren van het werk actief beheerst te worden, maar: “Het begint met goed opgeleid, gemotiveerd, ervaren en kundig personeel, zonder die voorwaarden speel je eigenlijk al een verloren wedstrijd!” Bij het proces van laden, lossen en vervoeren van gevaarlijke stoffen komt veel techniek kijken, maar uiteindelijk is de belangrijkste factor voor het veilig en milieuvriendelijk uitvoeren van het werk de kwaliteit van de mensen die erbij betrokken zijn. “Daarom ook alle complimenten aan de kapiteins en matrozen van de vloot voor het bereiken van dit mooie resultaat”, vertelt Wanders trots.

Waarom OHSAS 18001

Op de vraag waarom Unibarge gekozen heeft voor implementatie en certificatie van OHSAS 18001 stelt Wanders: “De vereisten uit OHSAS 18001 hebben ons geholpen om onze arbo- en veiligheidsrisico’s gestructureerd in kaart te brengen. Vervolgens hebben we elk risico beoordeeld en gekeken of we voldoende maatregelen hebben genomen om het te beheersen.” Wanneer een organisatie op deze wijze actief met haar risico’s aan de slag gaat, kan het ook voortdurend leren van gebeurtenissen binnen het bedrijf of in de industrie, met als doel het aantal incidenten terug te brengen richting het nulpunt. Daarom vereist OHSAS 18001 dat het streven naar zero incidents centraal staat in het beleid van een organisatie.

Ook hier ziet Wanders toegevoegde waarde van de implementatie, “Wij streven in ons werk naar perfectie, dat kan alleen als we onszelf in staat stellen om te leren van onze operationele, arbo-, veiligheids- en milieuprestaties”.

Papieren tijger

Normen en richtlijnen zoals OHSAS en ISO worden vaak in één adem genoemd met lange procedures en overbodige formulieren. Dit is een belangrijk valkuil, die Unibarge per se wilde voorkomen: “Procedures spelen weliswaar een belangrijk rol bij ons werk, maar aan boord van de schepen zit men niet te wachten op een papieren tijger”, zo weet Wanders. Naast duidelijke procedures hecht Unibarge veel waarde aan het bespreken van arbo- en veiligheidsonderwerpen tijdens bijvoorbeeld kapiteinsdagen en scheepsbezoeken. “Uiteindelijk kunnen wij onze zero incidents doelstelling alleen bereiken als we een gezonde veiligheidscultuur hebben met gemotiveerde en leergierige medewerkers”, aldus Wanders.