Other sectors

Training Lean Six Sigma Champions

office people

Dit leertraject is bestemd voor projectleiders die verspilling moeten reduceren door middel van een structurele aanpak. Kostenbesparing, doorlooptijdverkorting, uitvalverlaging, kwaliteitsverbetering, duurzaamheid, verhoging van de flexibiliteit.


Trainingsdata en inschrijven:
Voor een overzicht van de trainingsdata kunt u contact opnemen met afdeling training op 010-29 22 706.

Voor Greenbelts en Blackbelts
Lean en Six Sigma, dagelijks komen wij dit tegen in vele gedaanten (al vanaf de jaren ’50 vorige eeuw). De noodzaak wordt voor steeds meer bedrijven actueler dan ooit. Kostenbesparing, doorlooptijdverkorting, uitvalverlaging, kwaliteitsverbetering, duurzaamheid, verhoging van de flexibiliteit. De historie laat zien dat dit al decennia voornamelijk plaatsvindt langs 2 hoofdassen:
  • projectmatig (vrijmaken van middelen)
  • stap-voor-stap (onderdeel van het dagelijkse werk).

De voorkeursaanpak komt meestal voort uit de eigen bedrijfscultuur en -historie.

Onze training LSS-PM gaat uit van de DMAIC projectstructuur (DMAIC: Define-Measure-Analyze-Improve-Control) als basis voor ieder projectplan. De naam “Lean Six Sigma” geeft aan dat alle “Lean-aspecten” worden meegenomen, daar waar dit toegepast kan worden in verbeterprojecten. Typische LSS projecten raken aantoonbaar de “bottom-line” van het verantwoordelijk Management.


De training bestaat uit 2 gesplitste modules.
LSS-PM gaat in op de effectieve aanpak en opzet van LSS-projecten, de rollen van betrokkenen (Champion, Blackbelts, Greenbelts en Yellowbelts), het managen van de projectportfolio en het succesvol uitvoeren van “charter tot sign-off”. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de do’s en don’ts en natuurlijk de achtergrond van DMAIC. Daarnaast wordt ingegaan op de 7 soorten meetbare verspilling en het kwaliteitskostenmodel.

LSS-PM-TB borduurt verder op LSS-PM-I, maar dan meer op het gebied van generieke eerste-lijns kwalitatieve en kwantitatieve methodes die gegevens helpen om te zetten in bruikbare informatie om binnen het project de juiste dingen goed te doen en te komen tot aantoonbare resultaten. Het betreft hier de niet-statistische technieken die voor de meeste projecten goed bruikbaar zijn voor/tijdens de Define-fase waarin de kans relatief het grootst is dat het charter gewijzigd moet worden.


Bekijk modules

Leerdoel
Deelnemers inzicht verschaffen in de juiste toepassing van de Lean Six Sigma methodiek en hierbij behorende typische kwaliteits- en lean-technieken op basis van de Body of Knowledge van het ASQ (American Society for Quality).

Bestemd voor
Deze training is bestemd voor een ieder die in de rol van Champion, Blackbelt of Greenbelt LSS-Projecten moet identificeren, managen of uitvoeren.

Partner:
Deze training wordt verzorgd in samenwerking met O’linden Industrial Support BV.

In-company
Deze training wordt ook als incompany training* aangeboden en kan op aanvraag in uw  eigen organisatie worden gegeven. Voor een offerte kunt u contact met ons opnemen op  T: 010 2922 706. *Hierbij kunnen eigen projectrecords meegenomen worden als input voor een aangepaste training.

Trainingsdata en inschrijven:
Voor een overzicht van de trainingsdata kunt u contact opnemen met afdeling training op 010-29 22 706.

Voor Greenbelts en Blackbelts
Lean en Six Sigma, dagelijks komen wij dit tegen in vele gedaanten (al vanaf de jaren ’50 vorige eeuw). De noodzaak wordt voor steeds meer bedrijven actueler dan ooit. Kostenbesparing, doorlooptijdverkorting, uitvalverlaging, kwaliteitsverbetering, duurzaamheid, verhoging van de flexibiliteit. De historie laat zien dat dit al decennia voornamelijk plaatsvindt langs 2 hoofdassen:
  • projectmatig (vrijmaken van middelen)
  • stap-voor-stap (onderdeel van het dagelijkse werk).

De voorkeursaanpak komt meestal voort uit de eigen bedrijfscultuur en -historie.

Onze training LSS-PM gaat uit van de DMAIC projectstructuur (DMAIC: Define-Measure-Analyze-Improve-Control) als basis voor ieder projectplan. De naam “Lean Six Sigma” geeft aan dat alle “Lean-aspecten” worden meegenomen, daar waar dit toegepast kan worden in verbeterprojecten. Typische LSS projecten raken aantoonbaar de “bottom-line” van het verantwoordelijk Management.


De training bestaat uit 2 gesplitste modules.
LSS-PM gaat in op de effectieve aanpak en opzet van LSS-projecten, de rollen van betrokkenen (Champion, Blackbelts, Greenbelts en Yellowbelts), het managen van de projectportfolio en het succesvol uitvoeren van “charter tot sign-off”. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de do’s en don’ts en natuurlijk de achtergrond van DMAIC. Daarnaast wordt ingegaan op de 7 soorten meetbare verspilling en het kwaliteitskostenmodel.

LSS-PM-TB borduurt verder op LSS-PM-I, maar dan meer op het gebied van generieke eerste-lijns kwalitatieve en kwantitatieve methodes die gegevens helpen om te zetten in bruikbare informatie om binnen het project de juiste dingen goed te doen en te komen tot aantoonbare resultaten. Het betreft hier de niet-statistische technieken die voor de meeste projecten goed bruikbaar zijn voor/tijdens de Define-fase waarin de kans relatief het grootst is dat het charter gewijzigd moet worden.


Bekijk modules

Leerdoel
Deelnemers inzicht verschaffen in de juiste toepassing van de Lean Six Sigma methodiek en hierbij behorende typische kwaliteits- en lean-technieken op basis van de Body of Knowledge van het ASQ (American Society for Quality).

Bestemd voor
Deze training is bestemd voor een ieder die in de rol van Champion, Blackbelt of Greenbelt LSS-Projecten moet identificeren, managen of uitvoeren.

Partner:
Deze training wordt verzorgd in samenwerking met O’linden Industrial Support BV.

In-company
Deze training wordt ook als incompany training* aangeboden en kan op aanvraag in uw  eigen organisatie worden gegeven. Voor een offerte kunt u contact met ons opnemen op  T: 010 2922 706. *Hierbij kunnen eigen projectrecords meegenomen worden als input voor een aangepaste training.