Food and beverage

Leergang FSSC 22000 - online implementatie training

FSSC

Een twee-daagse online training, opgedeeld in 4 modules en dagen. Kies de inhoud die bij u past!

English below. 

DNV heeft een Leergang FSSC ontwikkeld. Deze leergang bestaat uit 4 modules. De modules zijn allemaal te volgen, maar ook afzonderlijk van elkaar. Door het volgen van het totale leerprogramma zal u uw vaardigheden en kennis van alle onderwerpen die verband houden met een FSSC voedselveiligheidsmanagementsysteem ontwikkelen. Dit leerprogramma zal u op een interactieve manier begeleiden in de details van de onderwerpen risicobeoordeling, basisvoorwaardenprogramma, managementsysteem en fooddefense en voedselfraude. Na het volgen van de afzonderlijke modules of het totale leerprogramma bent u in staat om de onderwerpen van een voedselveiligheidsmanagementsysteem beter te begrijpen ter ondersteuning van uw organisatie.

Module 1. Risicobeoordeling / HACCP

U leert meer over het doel van een risicobeoordeling voor de voedselveiligheid en de basisprincipes van HACCP met betrekking tot de basismethodologie om veilige productieprocessen te plannen die geschikt zijn voor elk bedrijf zonder onnodige bureaucratie. Alle stappen voor het opzetten van een risicobeoordeling voor de voedselveiligheid worden besproken, van het opzetten van een HACCP-team, stroomschema's, gevaren voor de voedselveiligheid, CCP's en controlemaatregelen. 

Module 2. Basisvoorwaardenprogramma

Inzicht in het programma met betrekking tot voedselproductie en goede hygiënepraktijken, waaronder bijvoorbeeld apparatuur, gebouwen, onderhoudsprogramma's en programma's voor ongediertebestrijding, reiniging en personeelshygiëne. Details zullen worden gegeven met betrekking tot het creëren en onderhouden van een goede hygiënische werkomgeving. 

Module 3. Beheersysteem voor de voedselveiligheid

In deze module ligt de nadruk op de controle van de interactie tussen de elementen van het systeem, waardoor de efficiëntie en de effectiviteit van het voedselveiligheidssysteem wordt gewaarborgd. Essentiële vereisten om een effectief beheersysteem voor de voedselveiligheid te garanderen, zoals leiderschap en engagement van het management, voortdurende verbetering, verificatie, belanghebbenden zijn opgenomen.  

Module 4. Fooddefense en voedselfraude

Voedselverdediging en -fraude zijn zaken die nodig zijn voor een beheersysteem voor de voedselveiligheid. Deze module zal zich richten op de risicobeoordelingen, de controlemaatregelen en het preventieplan met betrekking tot voedselfraude en voedselverdediging.   

Indien u belangstelling hebt voor het volgen van 1 of meerdere modules, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. In het opmerkingenveld graag aangeven welke module(s) u wilt volgen. Zodra er voldoende belangstelling is voor deze Leergang nemen wij contact met u op om data en locatie met u af te stemmen. 

Banner meer informatie


English translation

Following the total learning program will develop your skills and knowledge of all the subjects which are related to a food safety management system. This learning program will guide you in an interactive way into the details of the subjects Risk Assessment, Prerequisite program, Management system and Food defense and food fraud, led by a qualified and experience food trainer. After following the separate modules or the total learning program you are able to understand in a better way the subjects of a food safety management system in supporting your organization.

Module 1. Risk Assessment / HACCP

You will learn more about the purpose of a food safety risk assessment and the basic principles of HACCP regarding basic methodology to plan safe production processes appropriate for every company without unnecessary bureaucracy. All steps for setting up a food safety risk assessment are discussed, from setting up a HACCP team, flow chart, food safety hazards, CCP’s and control measures. 

Module 2. Prerequisite program

Understanding perquisite program regarding food manufacturing and good hygiene practices including e.g. equipment, buildings, maintenance programs as well as pest control programs, cleaning and personnel hygiene. Details will be given related to the create and maintain a good hygienic work environment. 

Module 3. Food safety management system

Focus in this module will be on the control of the interaction between the system’s elements, ensuring efficiency and the effectiveness of the food safety system. Essential requirements to ensure an effective food safety management system such as leadership and management commitment, continuous improvement, verification, stakeholders are included.  

Module 4. Food Defense and Food Fraud

Food defense and Food fraud are items which are required for a food safety management system. This module will focus on the risk assessments, control measures and prevention plan related to food fraud and food defense.

Neem contact op:

Contact
Heeft u vragen?

Bel ons gerust: 010 - 2922706

Contact

Klik hier voor meer informatie!

Meer informatie

Duur:

4 modules (ook afzonderlijk te volgen)

Prijs:

€ 195 per module / € 595 voor 4 modules (excl. BTW)

English below. 

DNV heeft een Leergang FSSC ontwikkeld. Deze leergang bestaat uit 4 modules. De modules zijn allemaal te volgen, maar ook afzonderlijk van elkaar. Door het volgen van het totale leerprogramma zal u uw vaardigheden en kennis van alle onderwerpen die verband houden met een FSSC voedselveiligheidsmanagementsysteem ontwikkelen. Dit leerprogramma zal u op een interactieve manier begeleiden in de details van de onderwerpen risicobeoordeling, basisvoorwaardenprogramma, managementsysteem en fooddefense en voedselfraude. Na het volgen van de afzonderlijke modules of het totale leerprogramma bent u in staat om de onderwerpen van een voedselveiligheidsmanagementsysteem beter te begrijpen ter ondersteuning van uw organisatie.

Module 1. Risicobeoordeling / HACCP

U leert meer over het doel van een risicobeoordeling voor de voedselveiligheid en de basisprincipes van HACCP met betrekking tot de basismethodologie om veilige productieprocessen te plannen die geschikt zijn voor elk bedrijf zonder onnodige bureaucratie. Alle stappen voor het opzetten van een risicobeoordeling voor de voedselveiligheid worden besproken, van het opzetten van een HACCP-team, stroomschema's, gevaren voor de voedselveiligheid, CCP's en controlemaatregelen. 

Module 2. Basisvoorwaardenprogramma

Inzicht in het programma met betrekking tot voedselproductie en goede hygiënepraktijken, waaronder bijvoorbeeld apparatuur, gebouwen, onderhoudsprogramma's en programma's voor ongediertebestrijding, reiniging en personeelshygiëne. Details zullen worden gegeven met betrekking tot het creëren en onderhouden van een goede hygiënische werkomgeving. 

Module 3. Beheersysteem voor de voedselveiligheid

In deze module ligt de nadruk op de controle van de interactie tussen de elementen van het systeem, waardoor de efficiëntie en de effectiviteit van het voedselveiligheidssysteem wordt gewaarborgd. Essentiële vereisten om een effectief beheersysteem voor de voedselveiligheid te garanderen, zoals leiderschap en engagement van het management, voortdurende verbetering, verificatie, belanghebbenden zijn opgenomen.  

Module 4. Fooddefense en voedselfraude

Voedselverdediging en -fraude zijn zaken die nodig zijn voor een beheersysteem voor de voedselveiligheid. Deze module zal zich richten op de risicobeoordelingen, de controlemaatregelen en het preventieplan met betrekking tot voedselfraude en voedselverdediging.   

Indien u belangstelling hebt voor het volgen van 1 of meerdere modules, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. In het opmerkingenveld graag aangeven welke module(s) u wilt volgen. Zodra er voldoende belangstelling is voor deze Leergang nemen wij contact met u op om data en locatie met u af te stemmen. 

Banner meer informatie


English translation

Following the total learning program will develop your skills and knowledge of all the subjects which are related to a food safety management system. This learning program will guide you in an interactive way into the details of the subjects Risk Assessment, Prerequisite program, Management system and Food defense and food fraud, led by a qualified and experience food trainer. After following the separate modules or the total learning program you are able to understand in a better way the subjects of a food safety management system in supporting your organization.

Module 1. Risk Assessment / HACCP

You will learn more about the purpose of a food safety risk assessment and the basic principles of HACCP regarding basic methodology to plan safe production processes appropriate for every company without unnecessary bureaucracy. All steps for setting up a food safety risk assessment are discussed, from setting up a HACCP team, flow chart, food safety hazards, CCP’s and control measures. 

Module 2. Prerequisite program

Understanding perquisite program regarding food manufacturing and good hygiene practices including e.g. equipment, buildings, maintenance programs as well as pest control programs, cleaning and personnel hygiene. Details will be given related to the create and maintain a good hygienic work environment. 

Module 3. Food safety management system

Focus in this module will be on the control of the interaction between the system’s elements, ensuring efficiency and the effectiveness of the food safety system. Essential requirements to ensure an effective food safety management system such as leadership and management commitment, continuous improvement, verification, stakeholders are included.  

Module 4. Food Defense and Food Fraud

Food defense and Food fraud are items which are required for a food safety management system. This module will focus on the risk assessments, control measures and prevention plan related to food fraud and food defense.