Other sectors

Loopbaanprofessionals (Noloc)

Business people

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922778 of stuur een e-mail naar: noloc@dnv.com.

Sinds 1 januari 2021 certificeren wij het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) van het Noloc.

Een loopbaanprofessional beweegt zich op het snijvlak tussen organisatie, mens en arbeid en begeleidt mensen en organisaties bij velerlei vraagstukken op het gebied van leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Een loopbaanprofessional kent daarbij verschillende rollen: adviseur, coach, begeleider, sparring partner, kennisoverdrager, facilitator, onderzoeker, etc. Deze vraagstukken kunnen zowel individueel van aard zijn, bijvoorbeeld op het gebied van re-integratie, outplacement, studiekeuzebegeleiding, talentontwikkeling en werkgeluk, als zich meer richten op organisatieniveau.

Het beroep van loopbaanprofessional is niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich een ‘loopbaanprofessional’ mag noemen. Om de kwaliteit van loopbaanprofessionals te borgen en te verhogen, heeft Noloc een beroepsprofiel van een loopbaanprofessional opgesteld. Loopbaanprofessionals die aan de eisen van dat profiel voldoen, kunnen zichzelf laten certificeren als Register Loopbaanprofessional (RL). 

DNV is de certificerende instelling voor loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid willen aantonen. Noloc is eigenaar van de norm en stelt zo nodig wijzigingen voor. DNV is verantwoordelijk voor de afhandeling van het certificatieproces vanaf aanmelding van de kandidaat tot en met het nemen van het certificatiebesluit.

Beroepsprofiel en toetsingskader 

U vindt alle informatie over het beroepsprofiel en het toetsingskader op de Noloc-website: www.noloc.nl.

Certificatie 

De initiële toetsing bestaat uit de beoordeling van een portfolio (dossier) en een mondeling assessment. Het certificaat is vier jaar geldig. Voordat het certificaat verloopt, moet recertificering plaatsvinden. Er moet dan aangetoond worden dat de vakbekwaamheid is onderhouden en dat de kandidaat toont (via te behalen PE-punten) zich te hebben ontwikkeld. De recertificering bestaat alleen uit de beoordeling van een portfolio. 

Start hier uw (re)certificering voor Register Loopbaanprofessional: DNV Noloc Portal

Voor vragen over de (re)certificering als Register Loopbaanprofessional kunt u contact opnemen met DNV via noloc@dnv.com.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922778 of stuur een e-mail naar: noloc@dnv.com.

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: