Other sectors

Infectie Preventie Management - IPM

infectie preventie management, IPM

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte ontvangen?

Offerte aanvragen MyCare Infectiepreventie

De overheid verlangt van ieder ziekenhuis in Nederland dat zij zorgen voor een goed infectiepreventiebeleid. Maar wat is infectiepreventie? En hoe houdt u grip op de risico’s?

Infectiepreventie

De noemer ‘infectiepreventie’ omvat een breed spectrum preventieve maatregelen die de gehele organisatie van een ziekenhuis aangaan. Het gaat niet alleen om de surgical site infecties (POWI’s) maar ook om sepsis, de optimale bescherming van infectiegevoelige patiënten en virale en/of bacteriële epidemisch besmettingen.

Risk based approach van DNV

De risk based approach heeft zich bewezen in de farmaceutische, medische hulpmiddelen- en voedingsmiddelenindustrie en is dé benadering om onzichtbare oorzaken te elimineren. Vanuit de industriële ervaringen is gebleken dat contaminatierisico’s, waaronder infectierisico’s, het best te signaleren zijn door externe experts, door waarneming en vastlegging. Een methodiek die zich hiervoor bij uitstek leent, is de door DNV ontwikkelde en inmiddels wereldwijd bekende Scored Assessment methodiek*: een methodiek om eisen te toetsen door data verificaties, interviews en lokale beoordeling.

Scored Assessment Infectie Preventie Management (IPM)

Het Scored Assessment Infectie Preventie Management (IPM) heeft als basis de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Die behelzen elf aspecten van de ziekenhuiszorg en dekken zo het complete spectrum van infectie preventie af. De resultaten van het assessment worden vervolgens gepresenteerd in scores, waardoor de organisatie handvatten krijgt om prioriteiten te leggen in de beheersing van risico’s en het verbeteren van de structuur.

Voordelen IPM

Door consequent invoeren en werken met het Scored Assessment IPM, zijn indrukwekkende resultaten te behalen: een enorme vermindering van persoonlijk leed, verminderde druk op artsen- en ziekenhuiscapaciteit en financieel voordeel:

  • het verminderen van post-operatieve wondinfecties;

  • het terugbrengen van opnamedagen ten gevolge van sepsis;

  • een afname van de algemene ziekenhuisinfecties

  • instellingen beter weerbaar te maken tegen calamiteiten zoals een uitbraak van MRSA of Klebsilla of, nog erger, een epidemische virusuitbraak.

Achtergrond IPM

Het programma IPM heeft DNV ontwikkeld in overleg met de WHO en op basis van haar richtlijnen, mede vormgegeven conform de Amerikaanse CDC-richtlijnen, de Europese norm Steriliseren/ Steriliteit en de leidraad van de Nederlandse WIP. Om het meetinstrument in lijn te brengen met gangbare normen, is de Scored Assessment IPM vormgegeven volgens de methodiek van de NTA 8009 en toetsbaar parallel met de gangbare veiligheidsmanagementsystemen.

Meer weten over Infectie Preventie Management?

Offerte voor de rode loper certificering  

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte ontvangen?

Offerte aanvragen MyCare Infectiepreventie

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: