Other sectors

Certified Management System Auditor (CMSA)

Farmer shaking hands with business man

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Een Certified Management System Auditor (CMSA) certificaat toont de geverifieerde competentie van auditors aan voor specifieke audits gebaseerd op de ISO 19011 norm (bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, milieu of informatiebeveiliging). U kunt op twee verschillende niveaus gecertificeerd worden, namelijk als Internal Audit Team Leader (first & second party auditor) en Audit Programme Manager.

Internal Audit Team Leader
De Internal Audit Team Leader voert de interne audit uit en leidt het auditteam (volgens ISO 19011). Hieronder vallen de ‘first party audit’ (interne audit) en/of ‘second party audit’ (leveranciersaudit). De Team Leader krijgt deze verantwoordelijkheid toegewezen door de Audit Programme Manager. De audit resulteert in een auditrapportage waarmee de organisatie haar managementsysteem continu kan verbeteren.

Audit Programme Manager
De Audit Programme Manager is verantwoordelijk voor het beheer van het auditprogramma (ISO 19011 5.1 tot en met 5.7). De Audit Programme Manager verzorgt het auditprogramma en wijst de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de audit toe aan een Internal Audit Team Leader.

Van zowel de Internal Audit Team Leader als de Audit Programme Manager wordt verwacht specifieke kennis te hebben van de norm die van toepassing is op desbetreffende audit, zoals:

 • Kwaliteitsmanagement (ISO 9001);
 • Milieumanagement (ISO 14001);
 • Voedselveiligheid (ISO 22000);
 • Informatiebeveiliging (ISO/IEC 27001);
 • Gezond en veilig werken (ISO 45001);
 • Asset Management (ISO 55001);
 • Business Continuity (ISO 22301)   ;
 • Energy Management (ISO 50001).

Toetsing
De toetsing bestaat uit een theorie-examen en een assessment in de vorm van een interview. Beide examens vinden online plaats. Hiermee wordt op zes niveaus getoetst: reproduceren, uitleggen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren.

Entreecriteria
Als kandidaat stelt u een portfolio samen in de portal van DNV. Het portfolio vult u met onder andere uw curriculum vitae, certificaten van gevolgde trainingen en audit logs. Voordat u hiertoe toegang krijgt, is het belangrijk om eerst aan te tonen dat u voldoet aan de vereiste ingangscriteria omtrent opleiding en werkervaring. Deze criteria zijn:

 1. Certificaat van slagen voor het examen van de relevante Lead Auditor cursus;
 2. Curriculum vitae met ten minste 2 jaar ervaring in een relevante technische, leidinggevende of professionele functie waarbij oordeelsvorming, besluitvorming, probleemoplossing en communicatie met managers, professionals, collega's, klanten en andere relevante geïnteresseerde partijen betrokken zijn;
 3. Curriculum vitae met ten minste 2 jaar ervaring in een specifieke managementsysteemdiscipline die bijdraagt aan de ontwikkeling van algehele competentie;
 4. Registraties van minimaal 5 (interne) auditgesprekken waaruit blijkt dat auditervaring is opgedaan onder leiding van een auditor bevoegd in dezelfde discipline (specifiek criterium voor Internal Audit Team Leader);
 5. Registraties van minimaal 5 (interne) audit programma’s waaruit blijkt dat ervaring is opgedaan in het managen van het auditprogramma (specifiek criterium voor Audit Programme Manager).

Aanmelden en meer informatie
Het schema wordt binnenkort gelanceerd waarna het mogelijk is om u hier aan te melden. Houdt de webpagina in de gaten voor meer informatie. Bent u al geïnteresseerd en heeft u vragen over het CMSA-certificaat? Neem gerust contact met ons op via DNV, afdeling persoonscertificatie door een e-mail te sturen naar cmsa@dnv.com of te bellen naar 010-2922810.

Lead Auditor training
Heeft u nog geen Lead Auditor training gevolgd waardoor u nog niet voldoet aan de vereiste opleiding? U kunt deze training(en) ook bij DNV volgen. Lees hier verder over deze training(en).

 

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: