Other sectors

Balsemers en Obductieassistenten

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV pas aanvragen?

Pas aanvragen

Vanaf oktober 2021 is het mogelijk voor balsemers en obductieassistenten zich via DNV te certificeren.

Certificering Balsemers en Obductieassistenten

NVOA Vesalius heeft als beroepsvereniging voor balsemers en obductieassistenten samen met DNV een certificeringstraject ontwikkeld voor deze beroepsgroepen. Beide beroepsgroepen zijn in één certificeringsschema ondergebracht. Het certificaat is drie jaar geldig en in die drie jaar worden de gecertificeerde balsemers en obductieassistenten geacht hun kennis up to date te houden door permanente educatie om actief aan te sluiten bij ontwikkelingen in de markt. 

Vanaf oktober 2021 is het mogelijk voor balsemers en obductieassistenten zich via DNV te certificeren. Voor ervaren balsemers en obductieassistenten is er een zij-instroom regeling beschikbaar. 

Balsemers

Balseming is het vertragen of verhinderen van het vergaan van het lichaam door het gebruik van conserveringsmiddelen door middel van het injecteren van conserverende chemicaliën. 

Thanatopraxie (lichte balseming) is het vertragen van het vergaan van het lichaam en heeft een conserverend en cosmetisch effect gedurende de opbaring met ten hoogste tien dagen.

Een balsemer bezit in hoge mate relevante kennis van het menselijk lichaam en alle fysiologische processen die optreden na een overlijden. De balsemer is allround als het gaat om de verzorging van de overledene. De balsemer behoudt altijd oog voor het milieu en de mens in zijn totale context en is op de hoogte van de Wet op de Lijkbezorging.

De balsemer fungeert als vraagbaak voor de nabestaanden en/ of opdrachtgever. Desgewenst werkt hij/zij samen met o.a. uitvaartleiders, mortuariumbeheerders, zorgpersoneel. 

Obductieassistenten

Obductie (wordt ook wel sectie of autopsie genoemd) is een in- en uitwendig onderzoek op een overleden persoon door een patholoog, om de mogelijke doodsoorzaak vast te stellen, de door ziekte en/of ongeval veroorzaakte veranderingen in het lichaam te bestuderen en ter verifiëring van (de) bij leven gestelde diagnose(s).

De obductieassistent ondersteunt de patholoog bij het verrichten van obductie en is in staat om na afloop van de obductie het lichaam te reconstrueren.

De obductieassistenten voeren hun werk uit met een professionele attitude. Zij handelen altijd vanuit actuele kennis en vaardigheden en zijn op de hoogte van de Wet op de Lijkbezorging en de van toepassing zijnde protocollen. 

Obductieassistenten zijn gesprekspartner voor de Patholoog ten aanzien van keuzes en implementatie van door de Patholoog gewenste oplossingen.

Aanmelding voor certificering

Het certificeringsexamen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Het theoretisch examen wordt door examenorganisatie Pontifex in opdracht van DNV uitgevoerd voor zowel balsemers als obductieassistenten. 

De data waarop de theorie toetsen worden afgenomen, worden door de examenorganisatie vastgesteld en bekendgemaakt. De aanmelding voor het theorie-examen door de kandidaat dient te geschieden via de website van examenbureau Pontifex: www.pcexamen.nl. De kandidaat krijgt een bevestiging, waarin staat welke documenten opgestuurd moeten worden. Templates voor documenten zijn beschikbaar via de website van DNV. Na ontvangst wordt de aanmelding definitief gemaakt. De kandidaat krijgt wederom een bevestiging van ontvangst. 

Voor het praktijkexamen balsemen moet de kandidaat zelf een afspraak maken met een examinator. Bij balseming komt de examinator naar de kandidaat toe. Een examen wordt nooit in de thuissituatie afgenomen. Op het moment dat een kandidaat een balseming heeft, kan hij de praktijkexaminator per mail benaderen. De kandidaat en examinator stemmen samen een datum en tijd af.

Examinatoren voor balsemers zijn:

  • Ruud Willemsen, willemsen13@hotmail.com
  • Jolanda de Jong, uitvaartzorghetlicht@gmail.com

Voor het praktijkexamen obductieassistent gaat de kandidaat naar het betreffende ziekenhuis waar de examinator werkzaam is. De kandidaat kan zelf contact opnemen met de examinator van het ziekenhuis waar hij/zij examen wil doen en een datum afspreken.

Examinatoren zijn:  

  • W. den Dunnen, UMCG

Als zowel het theoretisch en praktijk gedeelte met succes zijn afgerond, beoordeelt DNV het volledige dossier en neemt als onafhankelijke instelling de certificatiebeslissing. Bij goed resultaat gaat DNV over tot het verstrekken van het persoonscertificaat.

De kosten voor certificering bedragen € 590 (excl. BTW) voor drie jaar. Dit bedrag is voor 3 jaar certificering, inclusief afdracht aan Vesalius, examen bij Pontifex en beoordeling door de examinatoren.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Uw DNV pas aanvragen?

Pas aanvragen

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: