Other sectors

Balsemers en Obductieassistenten

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Vanaf oktober 2021 is het mogelijk voor balsemers en obductieassistenten zich via DNV te certificeren.

Certificering Balsemers en Obductieassistenten

NVOA Vesalius heeft als beroepsvereniging voor balsemers en obductieassistenten samen met DNV een certificeringstraject ontwikkeld voor deze beroepsgroepen. Beide beroepsgroepen zijn in één certificeringsschema ondergebracht. Het certificaat is drie jaar geldig en in die drie jaar worden de gecertificeerde balsemers en obductieassistenten geacht hun kennis up to date te houden door permanente educatie om actief aan te sluiten bij ontwikkelingen in de markt. Voor ervaren balsemers en obductieassistenten is er een zij-instroom regeling beschikbaar. 

Aanmelding voor certificering

Het certificeringsexamen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Het theoretisch examen wordt door examenorganisatie Pontifex in opdracht van DNV uitgevoerd voor zowel balsemers als obductieassistenten. De data waarop de theorietoetsen worden afgenomen, worden door de examenorganisatie Pontifex vastgesteld en bekendgemaakt. De aanmelding voor het theorie-examen door de kandidaat dient te geschieden via de website van examenbureau Pontifex: www.pcexamen.nl. De kandidaat krijgt een bevestiging. Documenten die vooraf bij DNV ingeleverd moeten worden, dienen naar het volgende e mail adres worden gestuurd: vakbekwaamheid@dnv.com.

De volgende documenten moeten worden opgestuurd:

  • Ingevulde en getekende certificatieovereenkomst 
  • Diploma specifieke opleiding obductieassistenten: minimaal MBO 4 niveau in de zorg of
  • Diploma balsemers: certificaat of diploma van een specifieke opleiding in het vakgebied balseming met theoretische en praktische componenten

De template voor de certificatie-overeenkomst en andere ondersteunende documenten zijn onderaan deze website te vinden.

Bij het praktisch examen obductieassistenten dient bewijs meegenomen te worden dat de kandidaat minimaal 15 obducties heeft uitgevoerd onder toezicht van een obductieassistent met minimaal drie jaar aantoonbare ervaring. Bij het praktisch examen balsemer dient de kandidaat bewijs mee te nemen dat hij/zij 40 balsemingen heeft uitgevoerd, waarvan 30 zelfstandig. Bij zowel het theoretisch als het praktisch examen moet de kandidaat zich kunnen legitimeren met een geldig ID bewijs. Voor het praktijkexamen balsemen moet de kandidaat zelf een afspraak maken met een examinator. Bij balseming komt de examinator naar de kandidaat toe. Een examen wordt nooit in de thuissituatie afgenomen. Op het moment dat een kandidaat een balseming heeft, kan hij de praktijkexaminator per mail benaderen. De kandidaat en examinator stemmen samen een datum en tijd af.

Examinatoren voor balsemers zijn:

  • Ruud Willemsen, willemsen13@hotmail.com
  • Jolanda de Jong, uitvaartzorghetlicht@gmail.com

Voor het praktijkexamen obductieassistent gaat de kandidaat naar het betreffende ziekenhuis waar de examinator werkzaam is. De kandidaat kan zelf contact opnemen met de examinator van het ziekenhuis waar hij/zij examen wil doen en een datum afspreken.

Examinatoren zijn:  

  • W. den Dunnen, UMCG

Als zowel het theoretisch en praktijk gedeelte met succes zijn afgerond, beoordeelt DNV het volledige dossier en neemt als onafhankelijke instelling de certificatiebeslissing. Bij goed resultaat gaat DNV over tot het verstrekken van het persoonscertificaat.

De kosten voor certificering bedragen € 590 (excl. BTW) voor drie jaar. Dit bedrag is voor 3 jaar certificering, inclusief afdracht aan Vesalius, examen bij Pontifex en beoordeling door de examinatoren.

Neem contact op:

Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Bel ons op: 010 - 2922810.

Andere services die mogelijk ook interessant zijn voor u: