Power and renewables

WINST

Winst - DNV GL

Notitie - Warmtenetten met verlaagde temperatuur reduceren kosteneffectief CO2 uitstoot

Download een kopie

Vul het onderstaande formulier in om het document te downloaden

(optioneel) / (optional)
(optioneel) / (optional)

Please note that by subscribing to updates, newsletters and other regular email distributions, you must be opted in to receiving informational emails from DNV. By submitting this form, you agree to this and accept that you are opted in, and you understand that you can opt-out at any time using the links in the email you receive as well as visiting the email preference centre.

Rapport

Warmtenetten met verlaagde temperatuur reduceren kosteneffectief CO2-uitstoot

Warmtenetten met verlaagde temperatuur reduceren kosteneffectief CO2-uitstoot

Lees over:

Notitie

Rapport

Warmtenetten met verlaagde temperatuur reduceren kosteneffectief CO2-uitstoot

Lees over:

Notitie

Warmtenetten met verlaagde temperatuur reduceren kosteneffectief CO2-uitstoot

Download een kopie

Vul het onderstaande formulier in om het document te downloaden

(optioneel) / (optional)
(optioneel) / (optional)

Please note that by subscribing to updates, newsletters and other regular email distributions, you must be opted in to receiving informational emails from DNV. By submitting this form, you agree to this and accept that you are opted in, and you understand that you can opt-out at any time using the links in the email you receive as well as visiting the email preference centre.

Het WINST-consortium heeft het CO2-reductiepotentieel en de kostenstructuur bestudeerd van warmtenetconcepten met een aanvoertemperatuur van 70°C of lager. Voor drie bestaande dichtbevolkte wijken in Nederland zijn warmteconcepten gedefinieerd en doorgerekend. In deze wijken blijkt een besparing op de CO2-uitstoot van 50 tot 85% mogelijk door isolatie en inzet van duurzame warmtebronnen. Bij 70/40 warmtenetten worden de ambities uit het Klimaatakkoord van 49% CO2-reductie voor 2030 behaald tegen de laagste jaarlijkse kosten per woning (OPEX en afschrijving op CAPEX). Voor deze warmtenetten zijn de kosten voor huisgebonden maatregelen relatief laag omdat volstaan kan worden met isolatie tot energielabel B. De jaarlijkse kosten per woning zijn minimaal 15% lager voor de warmtenet concepten dan voor individuele all-electric oplossingen.
 
Als in 2050, conform de ambitie van het Klimaatakkoord, 2,6 miljoen woningen zijn aangesloten op 70/40 warmtenetten, levert dit jaarlijks een reductie van 3600 kton CO2-uitstoot op. Bij aansluiting op 40/25 netten loopt dit zelfs op tot een reductie van 4900 kton CO2-uitstoot per jaar.

Rapport

Warmtenetten met verlaagde temperatuur reduceren kosteneffectief CO2-uitstoot

Warmtenetten met verlaagde temperatuur reduceren kosteneffectief CO2-uitstoot

Lees over:

Notitie