Healthcare

Thuiszorg Olympia

certificering in de zorg hkz

Thuiszorg Olympia heeft een aanwijzing ontvangen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

DNV Business Assurance B.V. heeft er kennis van genomen dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op 24 februari 2021 een aanwijzing heeft gegeven aan Thuiszorg Olympia B.V., een door DNV Business Assurance HKZ-gecertificeerde instelling. Nagegaan wordt of dit moet leiden tot nader onderzoek bij Thuiszorg Olympia B.V. 

UPDATE: Olympia heeft eerder dit jaar een plan van aanpak ingeleverd. Hierin staat hoe zij de tekortkomingen op willen lossen. 

De IGJ zal eind augustus de maatregelen en resultaten n.a.v. de afgegeven aanwijzing definitief beoordelen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich richten tot: 

Olav Kloek - Groupleader Healthcare 

E-mail: olav.kloek@dnv.com 

Tel.: 06 20 558 449