Healthcare

Thuiszorg Olympia

certificering in de zorg hkz

Thuiszorg Olympia heeft een aanwijzing ontvangen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

DNV GL Business Assurance B.V. heeft er kennis van genomen dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op 24 februari 2021 een aanwijzing heeft gegeven aan Thuiszorg Olympia B.V., een door DNV GL Business Assurance HKZ-gecertificeerde instelling. Nagegaan wordt of dit moet leiden tot nader onderzoek bij Thuiszorg Olympia B.V. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich richten tot: 

Olav Kloek - Groupleader Healthcare 

E-mail: olav.kloek@dnvgl.com 

Tel.: 06 20 558 449