Other sectors

Samenwerking DNV GL Business Assurance en N.V. Metacentrum in Suriname

Suriname

Sinds 1 juni jl. werkt DNV GL Business Assurance B.V. in Suriname nauw samen met N.V. Metacentrum.

DNV GL Business Assurance is al meer dan 20 jaar werkzaam in Suriname en marktleider op het gebied van geaccrediteerde managementsysteemcertificatie. In de loop der jaren heeft DNV GL meer dan 150 certificaten afgegeven aan het midden- en kleinbedrijf, alsmede aan internationaal opererende bedrijven. 


Suriname heeft in de eerste 10 jaren van deze eeuw een grote economische groei meegemaakt. De afgelopen 5 jaren is de economie gekrompen en is er sprake van inflatie. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven hun bedrijfsvoering dienen aan te passen aan de nieuwe realiteit om de crisis te kunnen overleven. Tegelijkertijd eisen steeds meer buitenlandse afnemers een erkend certificaat (o.a. ISO 9001, ISO 14001 en/of FSSC 22000). 


N.V. Metacentrum speelt hierop in door bedrijven te ondersteunen bij het opzetten en implementeren van managementsystemen. Tegelijkertijd zijn er nog vele andere mogelijkheden om te verbeteren op onderwerpen als risico- en procesbeheersing, stakeholdermanagement, veiligheid, milieu, voedselveiligheid en intern auditeren. Ook hiervoor kunt u terecht bij N.V. Metacentrum. Door samen te werken met een lokale agent hopen we onze klanten in Suriname nog beter te kunnen helpen wat betreft training en certificatie. Deze vertegenwoordiging past volledig in de visie van DNV GL en de bedrijven complementeren elkaar. 


Indien u kennis wilt maken met N.V. Metacentrum of vragen heeft over bovenstaande onderwerpen kunt u contact zoeken met de heer Ruurdt Jukema. 


N.V. Metacentrum | De heer Ruurdt Jukema | Tel: +597 8693876 en +597 7500715 | email: ruurdtjukema@dnvglsuriname.com