Healthcare

Robertshuis

certificering in de zorg hkz

Het Robertshuis heeft een aanwijzing ontvangen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

DNV Business Assurance B.V. heeft er kennis van genomen dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het Robertshuis onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Het Robertshuis is een door DNV Business Assurance HKZ-gecertificeerde instelling. Nagegaan wordt of dit moet leiden tot nader onderzoek.


Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich richten tot: 

Olav Kloek - Groupleader Healthcare 

E-mail: olav.kloek@dnv.com 

Tel.: 06 20 558 449