Other sectors

DNV GL feliciteert Stichting HagaZiekenhuis met behalen NEN 7510 en ISO 27001 certificaten

certificering in de zorg hkz

DNV GL heeft NEN 7510 en ISO 27001 certificaten uitgereikt aan Stichting HagaZiekenhuis. Door de coronacrisis was het zorgproces tijdens de eerste audit niet volledig toegankelijk voor het auditteam. Daarom zijn de audits verspreid over twee periodes uitgevoerd. Voordat de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, was al wel een start gemaakt met het auditproces bij het HagaZiekenhuis.

Daar waar mogelijk controleerde het auditteam onderdelen al tijdens de eerste coronagolf. In juni gaf DNV GL hiervoor het NEN 7510 certificaat af. Daarna zijn afspraken gemaakt over het verder afronden van de audit in het zorgproces en het toevoegen van de ISO 27001 norm na de zomervakantie. Met resultaat: DNV GL kende het HagaZiekenhuis beide certificaten toe. 

Daar is het ziekenhuis vanzelfsprekend blij mee. “Deze erkenningen geven aan dat we informatiebeveiliging en privacy uiterst serieus nemen in het HagaZiekenhuis. Het laat zien dat we hier werk van maken én dat we eraan blijven werken. Dat is belangrijk voor onszelf, maar ook zeker voor de patiënt”, zegt Gertrude van der Welle (Privacy Officer) namens het team Informatiebeveiliging & Privacy van het HagaZiekenhuis. 

“Het HagaZiekenhuis laat op vele vlakken zien uiterst serieus om te gaan met het onderwerp informatiebeveiliging”, zegt Chris de Back, Business Leader Health Care and Public Administration bij DNV GL. “De audits zijn in een prettige sfeer uitgevoerd. We ervaarden grote betrokkenheid en toewijding van directie en medewerkers.“  

Volgens De Back is er een hoge mate van beheersing van informatieverwerking en de bijbehorende beveiliging. Ook de samenwerking met- en de beheersing van de prestaties van de leveranciers/partners is dik in orde. “Het ziekenhuis laat zien dat het ‘in control’ wil zijn en blijven. Deze uitkomsten en toewijding verwachten wij ook weer te zien tijdens onze vervolgbezoeken. Evenals de resultaten van de verbeterplannen.” 

Wilt u meer informatie over NEN 7510 certificatie?