Other sectors

DNV GL - Business Assurance: updates van onze diensten omtrent COVID-19

Sea Land Sky - Broader view

Deze pagina is speciaal gecreëerd om u te informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de diensten van DNV GL - Business Assurance naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) en zal regelmatig worden bijgewerkt.

Deze pagina is voor het laatst geüpdatet op 16/12/2020.

DNV GL Group volgt de situatie van COVID-19 op de voet en blijft onmiddellijk actie ondernemen om de gezondheids- en bedrijfsrisico's in verband met onze activiteiten te beheersen en de samenleving te beschermen.

Maandag 14 december kondigde het kabinet tijdens de persconferentie aan dat de huidige maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus verder zijn aangescherpt tot minimaal 19 januari 2021.

Wat betekent dit voor uw certificatie audit?

De geplande audits kunnen in principe doorgang vinden. Samen met u, kijkt de auditor welk deel van de audit remote kan worden uitgevoerd. Onze auditoren zijn ervaren om met remote technieken audits te plannen en uit te voeren. Te allen tijde moeten zowel uw organisatie en onze auditors zich veilig voelen tijdens een audit. Vandaar het belang om voorafgaand aan de audit met de auditor te bespreken wat de gewenste situatie is. Kan de audit volledig of gedeeltelijk remote worden uitgevoerd? Zijn er specifieke eisen ten aanzien van het betreffende certificatie schema? En wat is wenselijk voor beide partijen? 

Uw auditor neemt voor de audit plaatsvindt contact met u op. Zo kunt u samen afstemmen hoe uw audit zo veilig en verantwoord mogelijk uitgevoerd kan worden. Heeft u vragen over de audit, uw auditor is het eerste aanspreekpunt. 

Bent u gecertificeerd tegen een GFSI-erkend schema?

Voor sommige schema's liggen de eisen met betrekking tot remote audits anders. Lees hier de mogelijkheden voor GFSI-erkende schema's.

ALGEMENE INFORMATIE OMTRENT COVID-19

Informatie
Informatie
Sinds het begin hebben de Crisis Management Teams op lokaal en Group niveau richtlijnen gegeven voor preventieve maatregelen. We blijven continu werken om de besmetting met het virus binnen onze terreinen te voorkomen. Onze primaire focus blijft liggen op de gezondheid en veiligheid van onze klanten, medewerkers en partners. Daarnaast streven we ernaar om de veiligheid voorop te stellen en de bedrijfscontinuïteit van klanten te ondersteunen. We hebben de volgende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tot een minimum te beperken en mensen te beschermen:  
  • Reisbeperkingen.
  • Beperkte aanwezigheid van onze medewerkers op kantoor en het zoveel mogelijk werken vanuit huis. 
  • Gebruik van communicatiemiddelen voor online klantenvergaderingen en audits op afstand (remote audits), webinars en online interne en externe vergaderingen.
  • Uitgebreide informatie over preventieve maatregelen zoals hygiëne en beschikbaarheid van handreinigers.
  • Voortdurende informatie over de situatie, richtlijnen voor specifieke gebieden en informatie over hoe men zich dient te gedragen in geval van symptomen.
  • Verhoogde hygiënecontroles en preventiemaatregelen op kantoor.
Voor al onze bedrijfsactiviteiten volgen wij nauwlettend de berichtgevingen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Instructies en richtlijnen voor alle medewerkers worden gecoördineerd door ons crisisteam. Ook worden er extra hygiëne- en preventieve controles ingezet in gebieden waar het virus zich verspreidt.

DNV GL AUDITS, INSPECTIES EN CERTIFICERING

Informatie
Informatie
Om onderbrekingen in de supply chain te beperken, zijn we in nauw overleg met accreditatieinstellingen, systeemeigenaren en andere belanghebbenden over hoe we de geldigheid van certificaten kunnen garanderen. Naarmate de situatie vordert, zullen we onze interne protocollen voortdurend aanpassen om ervoor te zorgen dat mensen beschermd worden en we onze klanten kunnen helpen om hun supply chain operationeel te houden.
  • Ons doel is om samen met onze klanten de continuïteit en validiteit van uitgegeven certificaten proberen te waarborgen.
  • Wanneer het uitvoeren van een audit/inspectie/verificatie op locatie niet mogelijk is, bieden wij een oplossing aan voor het uitvoeren van de activiteiten op afstand. Overleg hiervoor met uw Lead Auditor.
  • Voor overige vragen over bedrijfscertificeringen kunt u contact opnemen met marcom@dnvgl.com

DNV GL TRAININGEN

Informatie
Informatie

Na de persconferentie van 14 december jl. zullen al onze trainingen t/m 19 januari 2021 online plaatsvinden. Na deze datum zullen wij onze trainingen waar mogelijk aanbieden op onze locaties. Bij al onze locaties zijn voldoende maatregelen genomen om te zorgen dat u met een veilig gevoel de training kunt volgen. Zo zal de 1,5 meter afstand worden gewaarborgd, is het maximale aantal deelnemers voor trainingen is minder dan voorheen en geldt het dragen van een mondkapje voor iedereen buiten het trainingslokaal. 

Als u klachten heeft die kunnen duiden op COVID-19 (verkouden en/of koorts) is het niet toegestaan om deel te nemen aan de training. In dit geval dient u contact op te nemen met afdeling Training Support via RotterdamTraining@dnvgl.com. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing zodat u op een later moment alsnog de training kunt volgen.

Bekijk onze trainingspagina hier.

Lees hier de ervaring van de online training Incidentenonderzoek.

REMOTE AUDITS

Informatie
Informatie

DNV GL voert ook remote audits uit. Een remote audit is een audit die op afstand wordt uitgevoerd, zonder dat de inhoud van de audit afwijkt van een traditionele audit op locatie. Via een digitale omgeving en met behulp van de juiste audiovisuele middelen wordt er geauditeerd. Lees hier hoe een remote audit in zijn werk gaat.

Bent u benieuwd naar de ervaring met remote audits?

Lees hier de ervaring van lead auditor Albert Zwiesereijn bij A.Hak.

Lees hier de ervaring van Lead Auditor Leon van Eemeren bij Forbo Siegling B.V.

Bekijk hier al onze andere remote diensten. 

CERTIFICATEN IN DE VOEDSELSECTOR

Informatie
Informatie

In de voedsel sector is het cruciaal om de on-onderbroken voedselvoorziening te waarborgen en tegelijkertijd ook de voedselveiligheid te garanderen. Bij DNV GL realiseren we ons welke impact dit heeft op uw bedrijfsactiviteiten en dat er veel wordt gevraagd van u en uw collega's. DNV GL volgt op dit vlak de richtlijnen van het Global Food Safety Initiative, het GFSI. Deze bepaalt de kaders waaraan schema’s zoals BRC, IFS en FSSC 22000 zich weten te houden. Belangrijkste doel is om de continuïteit en validiteit van een uitgegeven certificaat zoveel mogelijk te waarborgen.

Wat zijn de opties bij GFSI-erkende voedselveiligheidsschema’s? Lees hier de mogelijkheden voor GFSI-erkende schema's.

Door de vele wijzigingen door Covid-19 in de verschillende schema's heeft DNV GL een serie webinars georganiseerd. Op deze pagina kunt u de eerder gegeven webinars terugkijken.

CONTACT

Informatie
Informatie

Arjen de Keizer

Manager Marketing & Communication

E-mail: arjen.de.keizer@dnvgl.com

Mobile +31 (0) 6 538 26771