Skip to content

DNV en Arcadis vele jaren aan de slag voor TenneT

De komende tien jaar staat voor EUR 13 miljard aan investeringen gepland, verdeeld over 400 grote projecten

Classificatie-expert DNV en advies- en ingenieursorganisatie Arcadis helpen netbeheerder TenneT de komende acht jaar met technische, ruimtelijke en gespecialiseerde werkzaamheden om de verdere ontwikkeling van het landelijke hoogspanningsnet mogelijk te maken. De totale geschatte contractwaarde van het raamcontract is EUR 300 miljoen, waar negen partijen uit kunnen putten.

De overgang van fossiele naar duurzame energie vraagt veel van het elektriciteitsnet. Er komen steeds meer windmolens en zonneparken bij. De komende jaren stijgt het elektriciteitsverbruik als gevolg van elektrificatie van de maatschappij (in de industrie, mobiliteit en warmtepompen) en dalende vraag naar aardgas. Hiervoor moet het netwerk van TenneT fors worden uitgebreid. Dit vraagt om veel gespecialiseerd werk, zoals engineering en uiteenlopende onderzoeken om aanpassingen, nieuwbouw en uitbreidingen aan hoogspanningsstations of hoogspanningsverbindingen te realiseren.

TenneT kiest er daarom voor om naast DNV en Arcadis met acht gespecialiseerde partijen een langdurige samenwerking aan te gaan. Deze partijen voeren de komende acht jaar werkzaamheden uit zoals engineering, (veld- en bodem)onderzoeken, verwerving van vergunningen, project- en omgevingsmanagement en specialistische studies. Door met deze contractpartijen een partnerschap aan te gaan, kan TenneT efficiƫnt gebruik maken van de markt voor adviezen, diensten en producten bij de voorbereiding van uit te voeren Nederlandse onshore projecten.

"De energie transitie is een enorm grote en complexe opgave. Met de kennis en ervaring die we hier samenbrengen, kunnen we samen met TenneT echt impact maken", zegt Maurice Adriaensen van DNV. Lidewij de Haas van Arcadis vult aan: "De energietransitie brengt de komende decennia zoveel extra werk met zich mee, dat we actief zoeken naar slimme manieren van samenwerken om de energietransitie te kunnen realiseren."

(v.l.n.r.) Harm Albert Zanting (Arcadis), Richard Bormans (Arcadis), Marjolein Duijf (Arcadis), Maurice Adriaensen (DNV), Andries van der Wal (DNV)

Aanbestedingsprocedure

DNV en Arcadis hebben twee jaar gewerkt aan de voorbereidingen van deze tender. Het portfolio van TenneT op land groeit de komende jaren fors door. Dit vraagt om flinke aanpassingen aan het landelijke hoogspanningsnet. De komende tien jaar staat voor EUR 13 miljard aan investeringen gepland, verdeeld over 400 grote projecten.