Other sectors

Bent u bekend met Big Data?

Bedrijven zien de kansen van big data wel, maar slechts weinigen benutten het potentieel.

Molecule network

Uit een onderzoek onder bijna 1200 professionals uit verschillende bedrijfstakken blijkt weliswaar dat ruim de helft het belang van big data onderkent, maar ook dat slechts een kwart erin slaagt productiviteitswinst te boeken.

Van de deelnemers is 52% het ermee eens dat big data vanuit zakelijk oogpunt kansen biedt, terwijl slechts 23% een duidelijke strategie heeft. Het is echter wel duidelijk dat dit onderwerp hoog op de agenda van het bedrijfsleven staat, aangezien 65% van de deelnemende bedrijven plannen maakt voor een toekomst waarin big data een belangrijke rol speelt en 76% van plan is om de investeringen in big data te handhaven of te verhogen.

Deze conclusies komen naar voren uit een internationaal onderzoek dat certificatie-instelling DNV GL – Business Assurance en onderzoeksbureau GFK Eurisko hebben gehouden onder bijna 1200 professionals uit bedrijven in verschillende sectoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

Volgens ruim de helft van de ondervraagde bedrijven (en maar liefst 70% van de ondernemingen met meer dan 1000 werknemers) biedt big data kansen, en 45% onderkent het directe belang van big data voor het eigen bedrijf.


Hoewel big data hoog op de agenda staat, slaagt slechts 1 op de 4 bedrijven erin de productiviteit te verhogen door middel van big data. Hieruit blijkt dat de meeste bedrijven nog maar net zijn begonnen het potentieel te benutten.

“Big data is een ingrijpende nieuwe ontwikkeling in verschillende sectoren, die zowel nieuwe kansen als uitdagingen biedt. Ik geloof dat ondernemingen die strategieën en plannen ontwikkelen en implementeren om de informatie in hun datapools te benutten, meer kans hebben om efficiënter te opereren en beter te communiceren met hun markten en hun stakeholders”, zegt Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance.

In een oogopslag zien wat de resultaten zijn van het onderzoek? Bekijk de infographic.

EEN NIEUW TRAJECT

Om de voordelen van big data te kunnen realiseren, moet een organisatie eerst technologie en analysetools implementeren waarmee inzichten kunnen worden ontleend aan de datapool. De voordelen ontstaan wanneer u meer kennis en begrip krijgt van uw bedrijf, uw klanten en de markt en wanneer u beslissingen gaat nemen op basis van uitgebreide informatie, zodat de productiviteit en/of de resultaten worden verbeterd. De meeste ondernemingen die aan het onderzoek deelnamen, zijn begonnen aan dit nieuwe traject: de helft van de deelnemende ondernemingen heeft al een of meer initiatieven op het gebied van big data geïmplementeerd.

De meeste inspanningen zijn erop gericht de organisatie voor te bereiden en deze in staat te stellen optimaal gebruik te maken van big data. Van de ondervraagde bedrijven heeft 28% het informatiemanagement verbeterd en heeft 25% nieuwe technologieën en methoden geïmplementeerd. Een kleiner deel heeft maatregelen genomen die gevolgen hebben voor de dagelijkse werkzaamheden: 16% heeft gewerkt aan een verandering in de cultuur of de organisatie, en 15% heeft zijn businessmodel aangepast.

Download hier het gehele rapport (Engelstalig).


VOORDELEN EN HINDERNISSEN

Alle ondernemingen die gebruikmaken van big data, melden concrete voordelen als gevolg van hun inspanningen: 23% meldt een hogere efficiëntie, 16% ziet betere zakelijke besluitvorming en 11% maakt gewag van financiële besparingen. Volgens 16% zijn de klantervaring en de klantbetrokkenheid verbeterd dankzij big data en 9% ziet betere relaties met andere stakeholders.

De belangrijkste factoren die verhinderen dat ondernemingen nog meer vooruitgang boeken, hebben te maken met het gebrek aan een algemene strategie (24%) en het ontbreken van technische vaardigheden (ook 24%).


TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Big data biedt een heel scala aan nieuwe kansen, die ondernemingen niet mogen missen. De meeste ondernemingen (57%) verwachten dat big data op de middellange termijn een belangrijke rol zal spelen en de meesten (65%) bereiden zich hier ook op voor. De meerderheid (76%) is van plan de huidige investeringen te handhaven of te verhogen. Bovendien zijn ze van plan substantiële veranderingen in het personeelsbestand door te voeren, hetzij door specifieke interne competenties te ontwikkelen (47%) of door partnerships aan te gaan (20%).


“Voor ondernemingen die winstgevend willen blijven en verder willen groeien, is het cruciaal dat ze hun data gebruiken om praktisch toepasbare kennis en inzichten te verkrijgen. In de nabije toekomst zal in de meeste organisaties een essentiële rol zijn weggelegd voor data-analisten en/of datawetenschappers”, voegt Luca Crisciotti toe.