Power and renewables

Webinar: Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

Meerjarenprogramma infrastructuur energie en klimaat

Martijn Duvoort bespreekt het advies dat een speciale taskforce aan de minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes geeft.

De industrie wil en moet verduurzamen om haar grote belang voor de Nederlandse samenleving en economie te behouden. Daarvoor is er nieuwe energie-infrastructuur nodig voor onder andere waterstof en CO2. In een meerjarenprogramma maken overheid, vertegenwoordigers van industrie, andere netgebruikers en netbeheerders gezamenlijk afspraken daarover, op basis van door zes industriële clusters aangeleverde plannen. 

De ministerraad stelde in oktober 2019 de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) in, om te adviseren over de infrastructuur die de industrie nodig heeft om te verduurzamen en de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen op een rendabele wijze.

Minister Eric Wiebes in zijn reactie op het advies:
“Nederland heeft de ambitie en de kans om de Europese vestigingsplaats te zijn voor duurzame (basis)industrie. Door met onze industrie een voorloper te worden in deze transitie, kunnen we een belangrijk bijdrage leveren aan ons verdienvermogen én aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarvoor moeten we wel wat doen, want of we deze kans gaan benutten is afhankelijk van de keuzes die we nu maken. Het advies van de Taskforce maakt inzichtelijk welke knelpunten op het gebied van infrastructuur de industrie ervaart om te verduurzamen en biedt oplossingsrichtingen die helpen om de juiste keuzes te maken met het oog op de toekomst. Dat is van groot belang, want elke buis of kabel die we nu neerleggen, ligt er in 2050 nog”.

20200528_TIKI Report Wiebes

Neem contact op:

Martijn Duvoort
Martijn Duvoort

Director Energy Markets

Contact

Bekijk nu de opname van deze webinar

Bekijk

Plaats:

Den Haag

Kosten:

Gratis Webinar

De industrie wil en moet verduurzamen om haar grote belang voor de Nederlandse samenleving en economie te behouden. Daarvoor is er nieuwe energie-infrastructuur nodig voor onder andere waterstof en CO2. In een meerjarenprogramma maken overheid, vertegenwoordigers van industrie, andere netgebruikers en netbeheerders gezamenlijk afspraken daarover, op basis van door zes industriële clusters aangeleverde plannen. 

De ministerraad stelde in oktober 2019 de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) in, om te adviseren over de infrastructuur die de industrie nodig heeft om te verduurzamen en de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen op een rendabele wijze.

Minister Eric Wiebes in zijn reactie op het advies:
“Nederland heeft de ambitie en de kans om de Europese vestigingsplaats te zijn voor duurzame (basis)industrie. Door met onze industrie een voorloper te worden in deze transitie, kunnen we een belangrijk bijdrage leveren aan ons verdienvermogen én aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarvoor moeten we wel wat doen, want of we deze kans gaan benutten is afhankelijk van de keuzes die we nu maken. Het advies van de Taskforce maakt inzichtelijk welke knelpunten op het gebied van infrastructuur de industrie ervaart om te verduurzamen en biedt oplossingsrichtingen die helpen om de juiste keuzes te maken met het oog op de toekomst. Dat is van groot belang, want elke buis of kabel die we nu neerleggen, ligt er in 2050 nog”.

20200528_TIKI Report Wiebes