ISO transitiepakketen

ISO transitiepakketten

Het IMPLEMENT-pakket voegt aan de handleiding, trainingen en beoordelingen van het DEVELOP-pakket een ter plaatse uitgevoerde gap-analyse, een transitie-audit en onze Lumina™ Plus-tool voor prestatiebenchmarking toe. Dit is ons meest omvattende pakket. Het loodst u probleemloos door de benodigde kennis over de nieuwe eisen, evalueert uw gereedheid voor de transitie en voert het transitieproces uit samen met onze ervaren auditors. Met het IMPLEMENT -pakket beschikt u over alle elementen die nodig zijn voor een effectieve transitie.

ISO transition implement package

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Een kosten indicatie ontvangen voor een transitie-audit?

Offerte aanvragen

Het IMPLEMENT-pakket is verkrijgbaar voor ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, ISO 22000  en ISO 45001. Hieronder vindt u een beschrijving van de basisversie van het IMPLEMENT-pakket. Per land waar wij actief zijn kan sprake zijn van kleine lokale verschillen.

Wat bevat het IMPLEMENT-pakket?

 • Gap-analyse bij u ter plaatse: de auditor checkt de huidige situatie bij uw bedrijf, geeft verbeterpunten aan en vestigt de aandacht op lacunes waarin moet worden voorzien om te verzekeren dat uw bedrijf aan de eisen voldoet.
 • Transitie-audit*: onze ervaren auditors beoordelen de compliance van uw managementsysteem met de nieuwe versie. Daarmee is het transitieproces tevens afgerond. (* Voor ISO 45001: in afwachting van de officiële publicatie en het verkrijgen van accreditatie.)
 • Lumina™ Plus-tool voor prestatiebenchmarking: onze businessintelligence-tool die de gegevens van uw bedrijfsaudit doorlicht en op basis daarvan enerzijds meer inzicht verschaft in de prestaties van uw managementsysteem en anderzijds opties aanreikt voor benchmarking in eigen bedrijf en ten opzichte van vergelijkbare bedrijven.
Dit alles naast: 
 • Online uit te voeren zelfbeoordeling: een gestructureerde zelfbeoordeling specifiek gericht op de belangrijkste nieuwe eisen.
 • ‘Go-to expert’: een ervaren auditor die de resultaten van uw zelfbeoordeling evalueert en met wie u bovendien de nieuwe ISO-eisen en de meest voorkomende implementatievalkuilen kunt bespreken.
 • Handleiding van de norm en eisen.
 • Uitleg van de wijzigingen: voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de norm.
 • Leidraad voor het transitieproces: een routekaart en begeleiding bij het transitieproces.
 • Nieuwe ISO 2015: uitleg van de wijzigingen.
 • Risicogebaseerd denken (e-learning).
 • High Level Structure, leiderschap en context van de organisatie (e-learning).
 • Transitietrainingen (openbare trainingen of e-learning).

Belangrijkste voordelen

 • Vaststelling van de ‘gap’ (lacune) tussen uw huidige en de gewenste situatie.
 • Vaststelling en prioritering van uw acties.
 • Gedetailleerde evaluatie van uw managementsysteem en belangrijkste focusgebieden, uitgevoerd door een professionele auditor.
 • LuminaTM helpt u bij het blootleggen en prioriteren van de onderdelen van uw managementsysteem die moeten worden verbeterd en draagt zo bij aan betere prestaties en een sterkere concurrentiepositie van uw bedrijf.
Dit alles naast:
 • Algemeen inzicht in de volwassenheid van uw managementsysteem.
 • Vaststelling en prioritering van acties om uw managementsysteem te laten voldoen aan de nieuwe eisen.
 • Kwantitatieve indicatie van het niveau van compliance.
 • Onderverdeling van uw managementsysteem in hoofdprocessen en subgebieden voor gedetailleerdere analyse.
 • Evaluatie van de resultaten van de zelfbeoordeling door een ervaren auditor.
 • Inzicht in en bespreking van de meest voorkomende valkuilen ten aanzien van de nieuwe eisen.
 • Kennisontwikkeling over de nieuwe norm(en), eisen, redenering en logica.
 • Onmiddellijk weten waar u zich op moet richten.
 • Grondig begrip van het transitieproces naar de nieuwe versie.
 • Inzicht in mogelijke verbeterpunten.
 • Inzicht in uw gereedheid voor toepassing van de nieuwe eisen.

  Kent u uw behoefte? Voor meer informatie over de pakketten en lokale prijzen vult u onderstaand formulier in. Wij nemen kort daarna contact met u op.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Een kosten indicatie ontvangen voor een transitie-audit?

Offerte aanvragen

Welke transitie wenst u?

Voor meer informatie over de pakketten en lokale prijzen kunt u het onderstaande formulier invullen. Het formulier is in het Engels, maar u wordt geholpen door een Nederlandse collega. Wij nemen dan kort daarna contact met u op.

(optional)

I am interested in knowing more about the following package(s)