Van BRC Packaging versie 5 naar BRCGS voor verpakkingsmaterialen versie 6

Begin alvast met de voorbereiding van uw audit voor v6 van de BRCGS-standaard voor verpakkingsmaterialen die vanaf februari 2020 van kracht wordt. Wij kunnen u ondersteunen bij de overgang naar versie 6.

BRCGS Packaging

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen voor een transitie audit?

Offerte aanvragen

De BRCGS (BRC) standaard voor verpakkingsmaterialen versie 6 die afgelopen augustus werd vrijgegeven helpt producenten in de gehele supply chain bij het leveren van veilige verpakkingsmaterialen, het beheren van de productkwaliteit om te voldoen aan de eisen van klanten en het handhaven van de wettelijke voorschriften. 

Daarnaast blijft de nadruk liggen op managementbetrokkenheid, op gevaren- en risicoanalyses gebaseerde veiligheidsprogramma's en op de ondersteuning van de kwaliteitsmanagementsystemen van bedrijven. 

De veranderingen zijn bedoeld om de audit te richten op de implementatie van goede manieren van produceren binnen de productiegebieden, terwijl tegelijkertijd de diversiteit binnen de verpakkingsindustrie en de vaardigheden die nodig zijn om deze sector te controleren, worden erkend.

De belangrijkste wijzigingen in de BRCGS-standaard voor verpakkingsmaterialen versie 6:

Hoewel de belangrijkste kenmerken van de standaard blijven bestaan, zoals vermindering van de auditlast, erkenning van de diversiteit binnen de sector en bevordering van een grotere transparantie en traceerbaarheid, zijn er een paar centrale ontwikkelingen:
 • Verbetering van de processen die worden gebruikt door kwaliteitsmanagementsystemen bij de controle van gedrukte verpakkingen (5.3) en door een risico- en risicoanalyse.
 • De continuïteit van het auditproces wereldwijd blijven waarborgen. 
 • Het belang van een cultuur van productveiligheid en -kwaliteit in het kader van het verbeteren van de transparantie en samenhang in de hele voedsel supply chain (1.1.2). Dit is vergelijkbaar met wat er in de BRCGS (BRC) standaard versie 8 voor de voedselveiligheid staat.
 • Vereenvoudiging van de hygiënevoorschriften die uitsluitend op risico's gebaseerd zijn.
 • Invoering van een nieuwe fundamentele voorwaarden – 3.6 corrigerende en preventieve maatregelen – om problemen aan te pakken en het risico dat deze zich voordoen tot een minimum te beperken.
 • Op basis van risico's een microbiologisch milieubewakingsprogramma opzetten (4.8.5) om de bronnen van pathogene of voedsel bedervende organismen in de productiegebieden van verpakkingen op te sporen, zodat maatregelen kunnen worden genomen om de kans op verontreiniging van de verpakking te elimineren.
 • Vereenvoudiging van het onaangekondigde auditprogramma.

Hoe bereid ik mij op de BRCGS voor?

Wij raden u aan om zo vroeg mogelijk te beginnen met de voorbereiding van uw audit volgens versie 6 van de BRCGS-standaard voor verpakkingsmaterialen. Dit geeft u voldoende tijd om de benodigde wijzigingen goed te plannen en deze in uw managementsysteem op te nemen. Lees hieronder welke stappen u kunt volgen ter voorbereiding:
 • Maak kennis met de inhoud en eisen van de BRCGS-standaard voor verpakkingsmaterialen v6. Als u al gecertificeerd bent, dient u zich richten op de veranderingen in de eisen. U kunt relevante informatie en begeleidingsdocumenten vinden op: BRCGS Participate (toegangsgegevens vereist). De standaard zelf is gratis te downloaden in de BRCGS Bookshop.
 • Zorg ervoor dat de medewerkers binnen uw organisatie zijn opgeleid en dat zij de eisen en belangrijkste veranderingen begrijpen.
 • Stel vast wat er dient te gebeuren om aan de nieuwe eisen te voldoen en stel een uitvoeringsplan op. Pas de acties toe en zorg ervoor at uw managementsysteem up-to-date is om aan de nieuwe eisen te voldoen. 
 • Evalueer de efficiëntie van de acties, bijvoorbeeld door middel van een interne audit. Hierdoor kunt u waar nodig verdere acties vaststellen.
Onze auditoren zijn voorbereid en hebben een volledig overzicht van de veranderingen en wat er nodig is voor de overgang van BRCGS-standaard voor verpakkingsmaterialen versie 5 naar versie 6. Wij kunnen u ondersteunen met de nodige training, zodat u zich kunt voorbereiden en kunt beoordelen in hoeverre uw organisatie klaar is voor de overgang, zodat u deze efficiënt kunt voltooien.

Rebranding van BRC naar BRCGS

De BRC-standaard heeft een naamswijziging ondergaan en wordt vanaf nu BRCGS genoemd, dit staat voor British Retail Consortium Global Standards. Waarom is dit belangrijk? Met de verandering wordt o.a. het logo gewijzigd. Dit kan voor verwarring zorgen, maar het is belangrijk om te weten dat het om dezelfde norm gaat.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Vrijblijvend een offerte aanvragen voor een transitie audit?

Offerte aanvragen

BRCGS Packaging Materials versie 6 - Transitiegids

Download onze transitiegids om inzicht te krijgen in de nieuwe standaard. (Engels)

Bekijk het OnDemand webinar

Luister naar de belangrijkste wijzigingen van de BRCGS norm voor verpakkingsmaterialen versie 6. (Engels)