OHSAS 18001 wordt ISO 45001

Een nieuwe ISO-norm, ISO 45001, voor arbo- en veiligheidsmanagement is onderweg. De OHSAS 8001 wordt omgebouwd tot een ISO-norm en is naar verwachting eind 2016 klaar. Door van OHSAS 18001 een ISO norm te maken wordt de integratie van verschillende managementsystemen in een organisatie vergemakkelijkt.

In juli 2013 is bekendgemaakt dat de OHSAS 18001 wordt omgevormd naar een internationale ISO-norm, de ISO 45001. In 3 jaar tijd wordt er door een deskundig committee uit verschillende landen aan de norm gewerkt.

Bij het opzetten en implementeren van managementsystemen is een integrale aanpak van belang. Door de omzetting van OHSAS 18001 naar een ISO-norm met een vergelijkbare structuur als de overige ISO-systeemnormen, kan eenvoudiger een integraal systeem worden geïmplementeerd.

Daarnaast zijn er inmiddels wel andere ISO-normen ontstaan op deelonderwerpen van arbo en veiligheid, zoals licht, geluid, explosieveiligheid, risico-inventarisatie en V&G plannen, veiligheidscultuur en -gedrag en machineveiligheid. De nieuwe norm moet aanvullend zijn op deze deelgebieden. ISO wil met de nieuwe norm, veiligheid naar een hoger niveau brengen. Hoewel veiligheid een onderwerp is dat bij veel bedrijven speelt, komt het maar al te vaak nog op de tweede plaats. De norm biedt handvatten om het arbo managementsysteem onderdeel te maken van de reguliere bedrijfsvoering. De verwachting is dat hierdoor arbozorg beter wordt en dat de veiligheid in de organisatie wordt verhoogd. Bijkomend voordeel is dat certificatie efficiënter wordt en daarmee de kosten van certificering voor meerdere normen dalen.

Wanneer er meer informatie over de ISO 45001 is, vermelden we dat op deze pagina.

Meer informatie over arbomanagement

Lees hier verder over certificering volgens OHSAS 18001.