Verschillen tussen de ISO 14001:2004 en de nieuwe ISO 14001:2015 norm

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe ISO 14001 norm?

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Offerte ISO 14001:2015

aanvragen

De ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001-norm is afgerond, op 15 september 2015 is deze door ISO gepubliceerd. De nieuwe norm wordt door ECN (Europese Commissie voor Normalisatie) overgenomen als EN-ISO-14001 en is te koop op de website van NEN.
Een proces van een aantal jaren is hiermee afgerond.

Verschillen tussen de oude ISO 14001:2004 en de nieuwe ISO 14001:2015

De verschillen tussen de nieuwe en de oude norm komen voort uit: 

- Het gebruik van de zogenaamde HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om  managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren.

- De ervaringen met de oude norm en de verwachtingen voor het gebruik in de toekomst hebben geleid tot een aantal wijzigingen.

Samengevat hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

  • Nieuwe structuur (HLS)
  • Contextanalyse (interne en externe ‘issues’, analyse stakeholders, eisen, vaststelling compliance verplichtingen)
  • Betrokkenheid van topmanagement is concreet gemaakt
  • Ketenbenadering is op verschillende plaatsen versterkt
  • De introductie van de begrippen risico’s en kansen
  • Het gebruik van prestatie-indicatoren
  • Externe communicatie en de kwaliteit van de milieu-informatie
  • Andere eisen aan de documentatie (documenten en registraties in plaats van procedures).

(bron: SCCM)

Whitepaper Handleiding ISO 14001:2015

Download de whitepaper Handleiding ISO 14001:2015 en plan uw ISO 14001 transitie.

Download whitepapers 216x36

Wilt u meer weten over de nieuwe ISO normen?

Kijk hier op de ISO update pagina voor informatie over trainingen, whitepapers en webinars.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Offerte ISO 14001:2015

aanvragen
wijzigingen nieuwe ISO normen