office people

´Ons managementsysteem is veel te complex geworden. We zien ons steeds weer geconfronteerd met nieuwe eisen. Het systeem wordt niet meer begrepen door medewerkers. En het levert niet de juiste managementinformatie...’ Het duurzaam verbeteren van de bedrijfsvoering van onze klanten, waardoor zij blijvend toegevoegde waarde leveren aan hun klanten en vertrouwen creëren bij stakeholders vormen de achtergrond voor het leveren van onze diensten. Om inhoud te geven aan verbetering en continuïteit hebben onze consultants een breed scala aan methodieken en diensten tot hun beschikking.

Op welke wijze vindt de dienstverlening plaats?

Als wereldwijd actieve certificeringsinstelling beschikken we over veel know how en expertise over de ontwikkeling en implementatie van management systemen zoals kwaliteit-, duurzaamheids, veiligheid- of milieumanagement systemen. Die know how en expertise willen we delen. Dat is onze toegevoegde waarde voor de klant. De samenwerking met onze klanten heeft een aantal kernpunten:

  • Partnership; belangrijk is dat samenwerking centraal staat. Dit bereik je door elkaars taal te spreken, door kennis over te kunnen dragen, door gezamenlijk naar de juiste oplossingen te zoeken, door pro-actief met u mee te denken maar zeker ook u een centrale rol te geven in een project.
  • Klant specifieke oplossingen; uw probleem staat bij ons centraal! Wij hebben geen standaard producten en geen standaard aanpak, wel veel kennis en praktijkervaring en een groot luisterend vermogen. Dit gebruiken wij om samen met u de meest efficiënte en effectieve oplossing voor uw uitdagingen te vinden.
  • De mens staat centraal; elk project impliceert verandering en bij elke verandering zijn mensen betrokken. Mensen moeten dus centraal staan zodat zij in staat zijn om succesvol met veranderingen om te gaan.
  • Pragmatische insteek; praktijk en theorie vloeien naadloos in elkaar over maar wel met dien verstande dat het ook werkt

  • Onze diensten

  • Managementsysteem verbetering
  • Risicomanagement
  • Safety management
  • Scored assessment services
  • Sustainability (CO2-emissieverificatie)
Informatie aanvragen