Scored Assessment Services

Licht uw organisatie door met behulp van Scored Assessment Services. Wat zijn de voordelen?

Neem contact op:

Assurance services

Assurance services

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Wilt u meer informatie aanvragen?

Informatie aanvragen

Naast reguliere audits en assessments, kunnen wij ook Scored assessments inzetten om uw organisatie door te lichten. Met o.a. het ISRS (International Safety / Sustainability Rating System) beschikt DNV over meer dan 35 jaar ervaring op dit gebied.


Waarom Scored Assessments?

Toepassing van scored assesments heeft een aantal belangrijke voordelen:

  • Duidelijk inzicht in status/voortgang van uw managementsysteem;
  • Mogelijkheid om naast het meten van ‘compliance’ ook de toepassing van Best Practices te toetsen;
  • Interne/externe Benchmarking mogelijkheden.

Wat en hoe?

Scored assessments worden dikwijls toegepast in combinatie met certificatie-audits. DNV’s unieke Scored Assessment methodiek is echter een bijkomende service, de kers en slagroom op de taart. De belangrijkste deliverable van een Scored Assessment bestaat uit Performance  Score cards, die op grafische wijze aangeven hoe de organisatie presteert op de onderwerpen die deel uitmaakten van de audit scope.

De scored assessment aanpak kan niet alleen ingezet worden om de maturiteit van uw management systeem te meten, maar ook bijkomende eisen of voor uw organisatie belangrijke aspecten kunnen meegenomen worden.

Middels het kwantificeren van audit-resultaten beschikt de organisatie ook over een benchmark om systeem-verbetering te meten.

In feite kan elke audit-scope/eisen middels de Scored Assesment aanpak uitgevoerd worden.  Er dient echter een onderscheid gemaakt te worden tussen gestandardiseerde en customized SA services.


-         Gestandardiseerde SA services > hierbij wordt gebruik gemaakt van onze reeds beschikbare standaard SA Protocols.  Deze kunnen – net zoals management systeem audits – universeel toegepast worden.

-         Customized SA services > hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal voor de klant ontwikkeld SA Protocol.  Vanwege de daarbij horende ontwikkelkost, worden customized SA services vooral bij grotere organisaties toegepast die over verschillende sites/units beschikken en op die manier over een intern benchmarking instrument beschikken.Neem contact op:

Assurance services

Assurance services

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Wilt u meer informatie aanvragen?

Informatie aanvragen
Future of Management Systems
Informatie aanvragen