Safety management

Safety management diensten van Assurance Services bestrijken het hele spectrum van het faciliteren en organiseren van het veiligheidsbewustzijn van individuen tot organisatie-breed proces safety management.

Neem contact op:

Assurance services

Assurance services

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Wilt u meer informatie aanvragen?

Informatie aanvragen

Veiligheid gaat voor ons vooral over het scheppen van condities die mensen in staat stelt om zelf veilig te kunnen werken, zonder gevaar voor eigen letsel, maar ook condities die mensen in staat stelt in potentieel gevaarlijke omgevingen te zorgen dat derden geen gevaar lopen.

Van gap analyse tot implementatie

Wij kunnen u daarbij ondersteunen met een veiligheidsscan, of een uitgebreider veiligheidsonderzoek dat u inzicht geeft in bijvoorbeeld de kwaliteit van de noodzakelijke randvoorwaarden, in de veiligheidsbeleving of cultuur van uw medewerkers. Ook ondersteunen we organisaties met het inrichten of opnieuw vormgeven aan veiligheidsbeleid of uw veiligheidsmanagement systeem, al dan niet volgens een erkende norm zoals OHSAS 18000 / ISO 45000.We richten ons daarbij zowel op de harde, systemische kant, waarin we aandacht geven aan de inrichting en veiligheid van middelen en voorzieningen, als op de ‘zachte’ kant, die in de praktijk vaak het grootste belang heeft. Bij de zachte kant gaat het natuurlijk over leiderschap, voorbeeldgedrag van managers, maar zeker ook over aanspreken op gedrag en leren van ervaringen.


Leren van incidenten

DNV (Assurance Services) heeft uitgebreide ervaring met het organiseren en uitvoeren van onderzoek naar (bijna) incidenten. We zijn door de aard van ons bedrijf niet alleen in staat om de organisatie van het onderzoek op ons te nemen, maar kunnen ook in veel gevallen aanvullende inhoudelijke expertise mobiliseren uit onze eigen wereldwijde DNV organisatie. Met 15000 collega’s hebben we veel expertise en ervaring bij de hand.


Neem contact op:

Assurance services

Assurance services

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Wilt u meer informatie aanvragen?

Informatie aanvragen
Future of Management Systems
Informatie aanvragen