Risicomanagement

Risico is een breed begrip.

Neem contact op:

Assurance services

Assurance services

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Wilt u meer informatie aanvragen?

Informatie aanvragen

Risico is een breed begrip.

Het kan daarbij gaan om persoonlijke veiligheid of explosiegevaar, maar het kan natuurlijk ook gaan over het onvermogen om klanten te bedienen omdat een toeleverancier brand gehad heeft, of over een overheid die zijn verplichtingen niet nakomt. Vooruitkijken, een goed inzicht in de onzekerheden waar een organisatie mee wordt geconfronteerd en een goed inzicht in de mogelijke gevolgen van die onzekerheden is essentieel voor risicomanagement. Sommige onzekerheden zijn alleen gekoppeld aan mogelijk verlies. Denk aan terrorisme, diefstal, brand etc. Maar dat geldt lang niet voor alle risico’s. Risicomanagement gaat voor ons ook over goed omgaan met de natuurlijke variaties die er in de omgeving van de organisatie aan de orde zijn. Denk aan grondstoffenprijzen, de prijs van kapitaal, de economische ontwikkelingen of de ontwikkelingen in de politieke stabiliteit. Aan variatie zit meestal zowel een prettige als een vervelende kant. Prettig als het meevalt, vervelend als het tegenzit.


Risico’s kunnen ook kansen zijn

Risicomanagement gaat voor ons niet alleen om het vermijden van de vervelende kanten, want daarmee gooi je soms ongewild en onbewust ook het profiteren van de prettige kanten van variatie weg. Niet het vermijden van onzekerheid, maar het creëren van waarde door het onderkennen en bewust omgaan met onzekerheid is de kern van onze risicopraktijk. Overwegingen die vooral ook tijdens besluitvorming in organisaties aan de orde zouden moetenkomen. We helpen organisaties met het organiseren van assessments, het faciliteren en opzetten van risicomanagement processen, taken en verantwoordelijkheden en het ondersteunen bij het uitvoeren van concrete risico-analyses.

Neem contact op:

Assurance services

Assurance services

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Wilt u meer informatie aanvragen?

Informatie aanvragen
Risk
Informatie aanvragen