Managementsysteem verbetering

Neem contact op:

Assurance services

Assurance services

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Wilt u meer informatie aanvragen?

Informatie aanvragen

Quality, Health en Safety, Environment in een silo?

In menige (grote) organisatie is een gespecialiseerde (KAM of QHSE-)afdeling verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van managementsystemen soms een geïntegreerd business managementsysteem, vaak nog aparte Q, H, S en E- systemen. Vaak worden deze managementsystemen als het ware naast de organisatie ontwikkeld. Medewerkers en management ervaren het dan eerder als een last dan als een systeem dat hen helpt om het werk sneller, beter of veiliger te doen.


Onze werkwijze is anders!

Wij richten ons primair op het bestaansrecht van de organisatie, het realiseren van organisatiedoelen en op de risico’s die daar spelen. Pas daarna kijken we of er aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan externe eisen rond QHSE. De bedrijfsdoelen als uitgangspunt in plaats van als sluitpost van het managementsysteem. Dit betekent dat gekeken wordt naar de bedrijfsprocessen en de wijze waarop deze lopen door de organisatie. Die zogenaamde high level structure vormt de basis voor verdere verdieping en structurering van alle managementsystemen. Het opzetten van een dergelijke HL-structuur lijkt complex maar is nooit moeilijk. 

Procesgerichte benadering

Processen vormen het hart van de bedrijfsvoering omdat ze klantvraag en eindproduct / -dienst met elkaar verbindt. Processen vormen daarmee de kern van het managementsysteem en een goede inbedding van de processen in de organisatie maakt het mogelijk om verantwoordelijk helder te definiëren.

Risicogericht benadering

We werken volgens een risicogeoriënteerde benadering; dat is de basis van een lean managementsysteem. Door het benoemen van risico’s worden ook kansen zichtbaar. Door de focus te leggen op die zaken die aandacht vragen, kan wat goed verloopt of minder invloed heeft op de resultaten van het bedrijf buiten beschouwing worden gelaten.

Neem contact op:

Assurance services

Assurance services

Bel ons gerust: 010 - 2922700.

Wilt u meer informatie aanvragen?

Informatie aanvragen
Future of Management Systems
Informatie aanvragen