Transitie naar ISO 22301:2019

Het managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit

Bent u al begonnen met de transitie naar de nieuwe versie van ISO 22301? DNV kan u helpen bij deze transitie.

Touchscreen with digital symbols

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Hulp nodig bij uw transitie?

Neem contact met ons op!

In 2012 werd ISO 22301 voor het eerst gepubliceerd. Dit was een van de eerste ISO-normen waarin de High Level Structure (HLS) toegepast werd.  De norm stelt eisen en methoden om een sterker en veerkrachtiger organisatie op te bouwen, waardoor incidenten op een goede manier aangepakt kunnen worden. Organisaties die conform de norm werken reageren effectiever, herstellen sneller en zijn daardoor in staat om de impact op mensen, producten en het resultaat van de organisatie te verminderen. 

Herzieining ISO 22301

ISO 22301:2019 is opgesteld door de Technische Commissie ISO/TC 292 Security and Resilience en werd op 31 oktober 2019 gepubliceerd. De technische commissie heeft meer dan 60 nationale normalisatie-instellingen die lid zijn. Het doel van de herziening is om de voortdurende veranderingen en ontwikkelingen in de bedrijfscontinuïteitswereld te weerspiegelen, waardoor meer waarde wordt toegevoegd aan degenen die de norm implementeren.  

Over het algemeen kunnen de veranderingen als klein worden beschouwd. Er zijn geen fundamentele nieuwe eisen toegevoegd. De drie belangrijkste gebieden waarop de veranderingen betrekking hebben zijn onder meer:

 • De structuur van de norm is herzien, zodat deze beter leesbaar en uitvoerbaar is en er meer duidelijkheid komt over wat er nodig is.
 • De taal en de terminologie met betrekking tot bedrijfscontinuïteit zijn vereenvoudigd en aangepast om de duidelijkheid en consistentie te verbeteren met als doel het huidige denken in de bedrijfscontinuïteitswereld beter te weerspiegelen.
 • Het gebruik van de High Level Structure (HLS) is verder geoptimaliseerd om in lijn te blijven met en compatibel te zijn met alle andere ISO-managementsysteemnormen.
 • Voor organisaties die al normen op basis van de HLS hebben geïmplementeerd, zal de overgang relatief eenvoudig zijn wanneer u het vergelijkt met andere recente overgangen zoals de ISO 9001.

Download onze (Engelse) presentatie voor meer informatie over de wijzigingen.

Tijdlijn voor de transitie

 • De overgangsperiode duurt 3 jaar, vanaf 31 oktober 2019 (de begindatum van de overgang).  
 • Alle ISO 22301:2012 geaccrediteerde certificaten zijn na 30 april 2022 (het einde van de overgangsperiode) niet meer geldig.  
 • De certificatie-instellingen moeten 18 maanden na de begindatum (30 april 2021) stoppen met het uitvoeren van initiële en hercertificatieaudits volgens ISO 22301:2012.

Hoe kunt u zich voorbereiden op de implementatie van de nieuwe versie?  

Wij raden u aan om zo vroeg mogelijk te beginnen met de voorbereiding van de transitie. Daarnaast is het goed het proces te plannen zodat u de benodigde veranderingen in uw managementsysteem kunt opnemen.

 Aanbevolen stappen voor de overgang:
 • Maak kennis met de inhoud en eisen van de nieuwe versie. Als u de ISO 22301 versie van 2012 heeft, moet u zich richten op de wijzigingen die de herziening met zich meebrengt.  
 • Zorg ervoor dat het personeel in uw organisatie getraind is en belangrijkste veranderingen en eisen begrijpt.
 • Identificeer zwakke plekken die aandacht nodig hebben om aan de nieuwe eisen te voldoen en stel een uitvoeringsplan op.
 • Voer acties uit en update uw managementsysteem om aan de nieuwe eisen te voldoen.  

Hoe kunnen we u ondersteunen?

DNV kan u ondersteunen op het gebied van bedrijfscontinuïteit en de transitie door:

 • Een webinar waarin we u vertellen over de wijzigingen tussen de oude en nieuwe versie.
 • Gap assessments waarbij we uw managementsysteem toetsen aan de eisen van de nieuwe standaard en de tekortkomingen identificeren die moeten worden aangepakt. Dit levert nuttige input op voor uw proces om aan de norm te voldoen. De mate van detail van een dergelijke beoordeling kan worden afgestemd op de behoeften van uw organisatie.  

Begin met de voorbereiding van uw transitie en neem contact met ons op. DNV helpt u graag bij deze transitie.

Lees hier meer over ISO 22301 en de kenmerken en voordelen ervan.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Hulp nodig bij uw transitie?

Neem contact met ons op!

Transitie naar ISO 27001:2022

Bent u al begonnen met de transitie naar de nieuwe versie van ISO 27001? DNV kan u helpen bij deze transitie.

In 10 stappen naar ISO 27001

Start nu met ISO 27001 certificering! Download de whitepaper in 10 stappen naar ISO 27001.

Waarom certificeren voor informatiebeveiliging?

Lees meer over het belang van certificering voor informatiebeveiliging.

Offerte aanvragen

Vrijblijvend en snel een offerte ontvangen?

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief.

NEN 7510 certificering

Informatiebeveiliging voor de zorg.