Transitiepakketten

Het START-pakket bereidt u voor op een effectieve transitie. Ons kennispakket omvat handleidingen en uitleg, e-learning-, klassikale en/of op locatie verzorgde trainingen, webinars en video’s, whitepapers en publicaties. Het loodst u behendig door de nieuwe ISO-eisen en zorgt dat u de kennis en kunde opbouwt die nodig zijn voor het af te leggen transitietraject.

ISO transition start package

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Een kostenindicatie ontvangen voor een transitie-audit?

Offerte aanvragen

Het START-pakket is verkrijgbaar voor ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, ISO 22000  en ISO 45001. Hieronder vindt u een beschrijving van de basisversie van het START-pakket. Per land waar wij actief zijn kan sprake zijn van kleine lokale verschillen.

Wat bevat het START-pakket?

Richtlijnen en ander ondersteunend materiaal waarmee kennis wordt opgebouwd over de nieuwe norm(en) en het transitieproces. Aanvullend bevat het pakket een bundel e-learning-, klassikale en/of op locatie door onze professionele trainers verzorgde cursussen. U krijgt beter inzicht in de nieuwe norm en eisen en bouwt effectieve competentie op voor het af te leggen traject:

 • Handleiding van de norm en eisen.
 • Uitleg van de wijzigingen: voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de norm. 
 • Leidraad voor het transitieproces: een routekaart  en begeleiding bij het transitieproces.
 • Nieuwe ISO 2015: uitleg van de wijzigingen.
 • Risicogebaseerd denken (e-learning).
 • High Level Structure, leiderschap en context van de organisatie (e-learning).
 • Transitietrainingen (openbare trainingen  of e-learning).

Belangrijkste voordelen:

 • Kennisontwikkeling over de nieuwe norm, eisen, redenering en logica.
 • Onmiddellijk weten waar u zich op moet richten.
 • Grondig begrip van het transitieproces naar de nieuwe versie.
 • Inzicht in mogelijke verbeterpunten.
 • Inzicht in uw gereedheid voor toepassing van de nieuwe eisen.

Neem contact op:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Bel of mail ons gerust.

Een kostenindicatie ontvangen voor een transitie-audit?

Offerte aanvragen

Welke transitie wenst u?

Neem voor meer informatie over de pakketten en lokale prijzen contact met ons op via de contact button. Het formulier op deze pagina is in het Engels, maar u wordt geholpen door een Nederlandse collega. 

Contacteer ons