Productcertificatie

Als producent heeft u te maken met steeds hogere kwaliteitsverwachtingen van uw afnemers. U zult steeds vaker moeten kunnen aantonen dat uw producten, processen of materialen voldoen aan regels.

Bewijs van kwaliteit

Deze regels zijn bijv. de ISO/IEC richtlijnen voor ‘third party inspection’, of Europese normen en eisen. Deze vormen samen met de eigen regelgeving van DNV GL de basis voor product-certificatie: het onafhankelijke bewijs van uw kwaliteit. Vooral binnen Europa zal de vraag naar een dergelijke aantoonbare kwaliteit sterk toenemen als gevolg van meer uniforme regelgeving.

Certificatie op een breed terrein

Certificatie is o.a. van belang bij:

 • giet- en smeedstukken, platen, pijpen, profielen
 • pijpleidingcomponenten en drukvaten
 • uitrustingen in staalbouw, containers, kranen, etc.
 • bevestigingsmaterialen
 • componenten voor werktuigen en systemen
 • elektrische en mechanische werktuigen
 • instrumentatie en automatisering
 • duikuitrustingen en –systemen
 • brandwerende materialen, blusmiddelen en –systemen
 • materialen, componenten en systemen voor olie- en gaswinning
 • transportmiddelen en –systemen
 • werktuigen en systemen voor landbouw, visserij en viskwekerij
 • werktuigen en systemen voor metaalindustrie en bouw
 • producten die onder Europese Richtlijnen vallen
 • lassers en lasmethoden kwalificaties

Productcertificatie komt erop neer dat een product, proces of persoon voldoet aan vooraf afgesproken regelgeving. Hierbij spelen een aantal factoren een rol:

 • de eisen die van toepassing zijn
 • het soort product
 • het ontwerp
 • de fabricage

Ontwerp en productieondersteuning

Er zijn vele manieren om tot certificatie te komen. In nauw overleg bepalen we samen welke de juiste is voor u. Welk certificerings-traject we ook kiezen, het zal altijd gebaseerd zijn op de ondersteuning van ontwerp en productie.

CE-markering voor drukapparatuur

Apparatuur als (stoom)ketels, drukvaten, warmtewisselaars, snelkookplannen, etc., kan niet worden verhandeld in de EU zonder CE-markering. Maar mét CE-markering zijn er geen handelsbarrières. DNV GL is u graag van dienst bij het voldoen aan de PED en het aanbrengen van de CE-markering.

DNV Standaarden voor certificatie  

Publicaties met principes, acceptatie criteria en praktische informatie. [English]

Contact DNV GL Nederland

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met ons.

T: +31 (0)10 2922 687

E-mailproduct-certification@dnv.com

2015-10-15DNV GL organiseert in samenwerking met de School voor Toekomstverkenning de cursus “In 1 dag aan de slag met Road Mapping”.

Tijdens deze training leert u hoe resultaten van horizon scans en scenarioverkenningen of ideeën voor innovatie vertaald kunnen worden naar een samenhangende road map (routekaart) voor alle betrokken partners en stakeholders in een bedrijf, sector of keten.

>>